Nickerie heeft Project Managementteam

In het westelijk gelegen district Nickerie moet een aanvang worden gemaakt met de voorbereiding van eigen projecten. Daarom heeft president Chan Santokhi een Project Managementteam geïnstalleerd. Dit team is volgens het staatshoofd een van toegewijde personen, die ervoor moeten zorgen dat grote projecten die in Nickerie uitgevoerd moeten worden vóór 23 december aan hem overhandigd worden. De president wil deze projecten namelijk meenemen in de regeringsraad, die op dezelfde dag de projecten zal goedkeuren.
Santokhi benadrukte dat het niet om ‘droomprojecten’ moet gaan, maar die uitgevoerd zullen worden. Hij noemde onder meer het upgraden van de airport van Nickerie naar een van internationale standaarden, de bouw van een moderne markt van twee etages, het opzetten van productiebedrijven, het ontwikkelen van nieuwe zaaizaadsoorten en de overstap naar andersoortige agrarische producten.
Het staatshoofd legde zijn bezoek aan Nickerie uit als te zijn een overleg met districtscommissaris (dc) Senrita Gobardhan met betrekking tot het vraagstukkenbeleid, de veiligheid en openbare orde. Verder is er ook een ontmoeting geweest met de parlementariërs van het district en partijstructuren. Met de dc en volksvertegenwoordigers zijn er concrete afspraken gemaakt over een goede communicatie met de samenleving.
President Santokhi is voorstander van een goed overlegstructuur tussen de volksvertegenwoordigers en burgermoeder. Hij heeft gevraagd dat er vaste dagen komen voor spreekuren met de bevolking. Daarnaast zal de districtsraad regelmatig bijeen moeten komen, niet eenmaal per maand en ook niet alleen op het commissariaat. De volksvertegenwoordigers zullen zich ook in de ressorten moeten begeven en de problemen van de bevolking naar hoger niveau moeten doorgeleiden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald