Newmont Suriname verwijdert ammoniumnitraat Uraniumstraat

De ammoniumnitraat die Newmont Suriname had opgeslagen aan de Uraniumstraat, is ontruimd. Deze voorraad is overgebracht naar een in het bos afgelegen opbergplek, binnen het Merian exploitatiegebied. Dit proces heeft in samenspraak met de presidentiële werkgroep ‘Inventarisatie, Advies en Optreden omtrent ontplofbare en/of gevaarlijke stoffen’, plaatsgevonden.

Een delegatie van Newmont bestaande uit Shirley Sowma-Sumter, Sr. Director External Relations, Marja Vos, Legal Affairs Manager en Winston Wielson, ASM Chief heeft deze mededeling gedaan aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo. Tijdens de ontmoeting tussen de delegatie en de minister kwam ook aan de orde het Community Development Fund (CDF) en het beleid en aanpak van Newmont over kleinschalige goudwinning, meldt de Communicatie Dienst Suriname.Bij het CDF is er sinds vorige maand een vrijwel nieuw bestuur aangetreden. Dit bestuur zal een herstart maken, zodat er nieuwe projecten met een duurzaam karakter kunnen worden geïdentificeerd en uitgevoerd voor de Pamaka gemeenschap.

Verder is ingegaan op de aanpak van de kleinschalige goudwinning rondom de Merian operatie. Newmont zegt zich ervoor in te zetten om een gewaardeerde partner in deze kwestie te zijn. Newmont zal zich in het algemeen blijven inspannen voor de veiligheid en het welzijn van deze stakeholders, met inachtneming van milieubeschermende standaarden en regels. In dit kader wordt ook het traject ‘alternative livelihood’ uitgevoerd. Gouddelvers worden door deelname aan een ontwikkelingsprogramma in de gelegenheid gesteld om de transitie te doen naar alternatieve economische activiteiten om zodoende hun levensonderhoud te kunnen continueren.

Minister Abiamofo blikte terug op een productieve ontmoeting en onderstreepte het belang van het onderhouden van duurzame relaties met Newmont. Voor het ministerie is de betrokkenheid van alle relevante actoren een essentieel onderdeel bij de besluitvorming. Het ministerie zal de nodige ondersteuning geven aan het bedrijf en is bereid om mee te denken bij nieuwe investeringen door Newmont in Suriname.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com