Nerkust: Fols ondersteunt nieuwe maatregelen onderwijs

De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) staat achter het besluit van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om de scholen door de aanhoudende hitte eerder te sluiten. Het niet dragen van mond- en neusbedekking door kinderen onder de 12 jaar wordt ook ondersteund. Fols-president Marcellino Nerkust om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat het om weloverwogen besluiten gaat. 
Nerkust merkt op dat de hele wereld te maken heeft met een uitzonderlijke situatie, waarbij inzichten ook wijzigen.”In een programma via de STVS in september had de directeur van Onderwijs al gezegd dat de neus- mondbedekking voor kinderen tot 12 jaar niet zou gelden, maar dat zou in fasen worden afgebouwd. Twee kinderen in Duitsland zijn overleden door het dragen van mondmasker,” zegt de vakbondsleider. 

Daarnaast is Nerkust ook van mening dat een neus- en mondbedekking voor de leerkrachten in de onderbouw (kleuter B , de 1e en de 2e klas en eventueel ook de 3e klas) niet aan te raden is. Vooral waar het gaat om het leren lezen. In de onderbouw leren kinderen diverse klanken en woorden. De mond moet voor de leerkracht én voor de leerling goed zichtbaar zijn. Hier is  de articulatie zeer belangrijk, benadrukt Nerkust. Een mond- en neusbedekking bemoeilijkt dit leerproces. De onderlinge afstand moet wel in acht worden genomen. “Het geheel is zeer complex/gecompliceerd. Het onderwijsproces wil je voorzetten, maar je dient ook rekening te houden met de veiligheid van de leerling en de leerkracht,” stelt de Fols-president. 

Het sluiten van de school om 12.00 in oktober/november is geen nieuwe maatregel. Overigens is het maar voor korte duur.  Ook in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gingen de scholen om 12:00 uur uit. Dit had met de hitte te maken. Nu is het nog heter dan toen. De basisscholen zullen tot en met 13 november om 11:30 uur sluiten en de VOJ- en VOS-scholen om 12:00 uur. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com