Nederlandse regeringspartij wil visumvrij reizen tussen Suriname en Nederland

Het toewerken naar visumvrij reizen tussen Suriname en Nederland moet onderdeel zijn om de relatie tussen beide landen te verbeteren. Dat zegt het Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van regeringspartij D’66 in het Nederlandse parlement.
De regeringspartij D’66 wil van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken weten of hij het ermee eens is dat visumvrij reizen tussen Suriname en Nederland kan bijdragen aan de verbeterde relaties en daarmee in wederzijds belang is.
De Nederlandse regering heeft de Tweede Kamer eerder laten weten dat voor visumvrij reizen tussen Nederland en Suriname er goedkeuring nodig is van de Europese Unie (EU).

Sjoerdsma wil nu concreet van de regering weten welke drempels er zijn die visumvrij reizen tussen Suriname en Nederland in de weg staan. “Betreft dit drempels vanuit Suriname, Nederland of vanuit Schengenpartners?”. Ook moeten de bewindslieden uitleg geven welke stappen er gezet moeten worden om binnen Schengen draagvlak te krijgen voor visumliberalisatie met Suriname. “Bent u bereid deze stappen ook te nemen? Zo nee, waarom niet?”.
Voorts wil Sjoerdsma ook weten welke stappen Nederland bereid is te nemen in het partnerschap met Suriname, om bestaande drempels voor visumvrij reizen weg te werken, en om gezamenlijk toe te werken naar visumliberalisatie tussen de Schengenzone en Suriname.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald