Nederlandse ambassadeur en minister Ramadhin bespreken volksgezondheidsvraagstukken

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan, hebben diverse vraagstukken op het gebied van volksgezondheid besproken. Er is onder andere van gedachten gewisseld over de gezondheidscrisis, de publieke gezondheidszorg, de opleiding tot specialisaties, de verbetering van het contact tussen de ziekenhuizen, het uitwisselen van kader, medicamenten en de participatie in lokale projecten.
Ambassadeur Van der Zwan bracht vandaag een bezoek aan de bewindsman met als doel het versterken van de relatie tussen Suriname en Nederland. De relatie tussen beide landen is in de afgelopen acht maanden behoorlijk hersteld. De bewindsman hoopt dat deze relatie voortgezet kan worden en kijkt uit naar een zeer professionele relatie tussen het ministerie en de Nederlandse counterpart.
Minister Ramadhin gaf aan dat middels diepgaande gesprekken en met de inzet van beide partijen, de mogelijkheden voor een win-win instelling voor beide landen bekeken kunnen worden. Het gaat niet alleen over de ondersteuning op economisch-, maar ook op organisatorisch vlak.
Gezien de eerste gesprekken die de minister met de ambassadeur heeft gevoerd, verwacht hij een vruchtbare samenwerking. “U mag op mij rekenen zodra het zal gaan om (volks)gezondheid vraagstukken,” zei de minister. Hij gaf verder aan open te staan voor projecten en andere zaken.
Volgens de ambassadeur staan alle tekenen op groen om te komen tot een goede en hechte samenwerking waar beide landen van kunnen profiteren. Van der Zwan zei verder dat het ministerie staat voor gigantische uitdagingen. Hij heeft bovenal bewondering voor de wijze, waarop Suriname de COVID-19-besmettingen onder controle heeft weten te houden. Beide partijen kijken ernaar uit om spoedig te onderhandelen over de mogelijke samenwerkingsverbanden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald