NDP:167 jaar Chinese immigratie is geen 167 dagen

Dat de Chinezen hun stempel hebben gedrukt op de Surinaamse samenleving in de afgelopen 167 jaren staat buiten kijf. Voorts is de relatie tussen Suriname en China altijd een relatie geweest van wederzijds respect en vriendschap. De zogenaamde ‘blaka snesie’s’, Afro-Surinamers met Chinese achternamen, zijn ons niet onbekend en zijn een stil boegbeeld van de integratie van de Chinezen in Suriname. Onze Chinezen zijn kenmerk van hard werken en een heerlijke keuken. De chop soi en de tjauwmin staan hoog aangeschreven bij elke Surinaamse lekkerbek. Daarnaast kent eenieder een omu of een mis’ amoi van het winkeltje op de hoek.

Voorheen was het hawmaw (hoe gaat het?). Tegenwoordig is het Nihao, vanwege het mainstream worden van het Mandarijns als Chinese voertaal. Opvallend is dat er steeds meer Surinamers, van niet-Chinese komaf, het Mandarijns leren. Het is immers een wereldtaal met miljarden sprekers wereldwijd. Onder andere het Confucius instituut in Suriname draagt een steentje bij om de taal en de cultuur te delen met andere Surinamers.

De NDP hecht veel waarde aan onze ‘bromki dyari’. Wij moeten met z’n allen beseffen waar ons land naast bodemschatten en cultuur rijk aan is. Dat is onze liefde voor de medemens. Onze voorzitter, tevens gewezen president Bouterse noemde vrede onze belangrijkste export product. In deze tijd van crisis en Covid-19 is het meer dan ooit van toepassing. De NDP staat onder andere voor multi-etniciteit, multi-culturaliteit, en pleit ervoor om als Surinamers samen op te trekken. Wij moeten ervoor waken dat we niet gedreven worden richting polarisatie.

De geschiedenis leert ons dat de ex-kolonisatoren ons altijd hebben willen verdelen. Het model van verdeel- en heerspolitiek werd overal toegepast om volkeren te onderdrukken. Met de openbaring van onze olievoorraden, is het meer dan ooit belangrijk te waken voor rekolonisatie. Wij mogen nooit toestaan dat we etnisch verdeeld worden. Wij kennen als Surinamers te veel liefde voor elkaar, die de Schepper ons heeft meegegeven.

De NDP feliciteert de totale Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder onze Chinese broeders en zusters, met 167 jaar harmonieuze samenleving. Laten wij onze ‘bromki dyari’ koesteren en vooral liefde en vrede blijven exporteren.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com