NDP: “Zaak Adhin wordt politiek misbruikt”

De zaak tegen oud-vicepresident Ashwin Adhin wordt politiek misbruikt. Volgens de NDP is Adhin bewust gekozen door de regering met het kennelijke doel hem politiek uit te schakelen tevens de NDP schade te berokkenen, misbruik makend van haar invloed op het Openbaar Ministerie.
Het scenario achter de arrestatie van Adhin is ook bedoeld om het corruptieve handelen en nepotisme van de regering te overschaduwen. Hiermee wil de regering de aandacht afleiden van haar onmacht om de problemen in het land op te lossen waaronder een exorbitante stijging van de koers, de stijging van basisgoederen en diensten, schrijft de NDP in een verklaring.
De fractie van de NDP levert een wezenlijke bijdrage in De Nationale Assemblee (DNA) en confronteert de regering steeds gedocumenteerd met onderbouwde cijfers van het wanbeleid dat thans gevoerd wordt. Uit bekomen informatie en documenten blijkt dat betreffende aanleiding voor de oproeping betrof apparatuur die reeds op 8 juli jongstleden was afgeschreven en op 11 augustus onbeschadigd is overgedragen op het Kabinet van de Vicepresident.
In deze kwestie is er daags voor de aanhouding, tussen Adhin en de huidige vicepresident op verzoek van het Doven Instituut afgesproken, de apparatuur te schenken ten behoeve van deze organisatie. In plaats hiervan werd de ex-vicepresident opgeroepen voor verhoor in deze zaak en is toen in verzekering gesteld.
Middels deze discutabele handeling zijn de Grondwet (artikel 140), het Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (BUPO) en de Wet in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers ernstig geschonden. Dit is de zoveelste poging om een actief en kritisch lid van de NDP te criminaliseren en monddood te maken, waarbij niet wordt geschroomd principes van de rechtsstaat op gruwelijke wijze te vertrappen, is de NDP van mening.
Vandaag is niet slechts Adhin gearresteerd en daarmee de NDP getroffen, maar ook de rechtsstaat Suriname. Indien er nu niet correctief gehandeld wordt, kan elke burger slachtoffer worden van dergelijke uitspattingen van een politiestaat.De verwevenheid van de huidige regering met het Openbaar Ministerie is volgens de NDP een gevaarlijke tendens. De suggestieve uitspraken van enkele coalitieleden en zelfs van vicepresident Ronnie Brunswijk maandag gedaan in DNA: “Ik zie een lid van u hier niet, waarschijnlijk is hij gaan onderduiken”, geruime tijd voor de aanhouding en inverzekeringstelling van Adhin, zijn in dit kader zeer opmerkelijk, schrijft de NDP.
Ook uitlatingen gedaan door president Chan Santokhi en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in DNA dienen volgens de NDP in dat licht geplaatst te worden. “Het is zeer frappant dat de president van de Republiek in zijn verklaring aan DNA, niet heeft gesteld dat hij zich zal laat informeren door het OM, waarom de justitiële autoriteiten de Wet in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers terzijde hebben gelegd, maar hij heeft door zijn uitlatingen zichzelf verplaatst op de stoel van het Openbaar Ministerie. Dit vinden wij een verontrustende ontwikkeling. Uit de brief d.d. 13 november 2020 die door mr. Paraghsingh is verzonden naar Adhin, blijkt in tegenstelling tot wat door de minister is verklaard, dat de oproeping was gepland voor maandag 16 november 2020. Voor de zoveelste keer vertelt de regering onwaarheden aan het hoogste college van staat”.
De NDP verwacht dat gewezen vicepresident Adhin onmiddellijk in vrijheid wordt gesteld en dat de positie van de rechtsstaat van Suriname wordt hersteld. De NDP houdt in verband hiermee een spoedkadermeeting op woensdag 18 november om 17.00 uur in Ocer.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald