NDP-Staatsraadsleden gebelgd over handelwijze leiding

Drie leden van de Staatsraad, Rossellie Cotino, Caroline Heilbron en Amzad Abdoel (allen NDP) zijn er niet over te spreken dat hun minderheidsstandpunt niet samen met het advies over aanpassing van de stroomtarieven, is doorgestuurd naar de president. Het drietal is zo verontwaardigd dat ze besloten heeft een brief te schrijven naar de president die voorzitter is van het grondwettelijke orgaan. De Staatsraadsleden voeren aan dat op 11 mei het ontwerp Staatsbesluit over de wijziging van het Besluit Subjectsubsidie Electriciteit en de Energietarieven op de agenda stonden. Er was op die vergadering geen eenstemmigheid. Conform het ordereglement zou de stemming moeten worden aangehouden tot de volgende vergadering. De voorzitter, Urmila Ramlagansing, heeft toch een besluit genomen en Cotino moest de afwijkende mening uiterlijk 15 mei inleveren. Abdoel en Heilbron die afgemeld hadden voor 11 mei, hebben het minderheidsadvies ondersteund. Het is volgens de Staatsraadsleden afkeurenswaardig dat de eindadviezen voor beide ontwerp Staatsbesluiten naar de president zijn gestuurd, zonder toevoeging van de overwegingen, bevindingen en afwijkende adviezen, zoals ingediend. Intussen zijn de afwijkende adviezen wel doorgestuurd naar de president. De drie Staatsraadsleden zijn het niet eens met de werkwijze, omdat het volgens hen desavouering inhoudt van het werk van de Staatsraad. Zij distantiëren zich van besluiten die niet conform de wettelijke regelingen worden genomen. Over de prijsaanpassing adviseren de drie Staatsraadsleden dat van de zijde van de regering opnieuw onderhandeld wordt met de Staatsolie Power Company Suriname om te geraken tot een redelijk, billijk en juist tarief voor de opwekking en levering van elektriciteit aan de EBS. Dit, rekening houdend met de bevindingen van Ernst & Young dat de elektriciteitstarieven hoger liggen dan de werkelijke kostprijs en daardoor geen ruimte bestaat voor tariefsverhoging. Over de afbouw van de subsidie vinden de Staatsraadsleden dat deze voor kwetsbare groepen moet doorgaan, zonder enige onderbreking. Benadrukt wordt dat de huidige subsidieregeling pas dient te worden afgeschaft als de nieuwe in werking treedt.