NDP moties sneuvelen; steunt motie coalitie

De Nationale Assemblee heeft dinsdagavond een motie van de coalitiefractie over aanpak van Covid-19, met algemene 41 stemmen aangenomen. De NDP heeft ook voorgestemd voor deze motie, terwijl de BEP vóór de stemming de zaal uitliep. Er kan in het college alleen vóór of tegen gestemd worden. Twee moties van de NDP zijn gesneuveld met 13 stemmen vóór en 28 tegen. 

Het urenlange debat is afgesloten met de stemming van de drie moties. In de motie van de coalitie is opgenomen dat de regering zich volledig moet inzetten zodat het aantal Covid-19 gevallen teruggebracht kan worden en de zorg aan de patiënten steeds optimaal gegarandeerd is. Kwetsbare groepen in de samenleving moet de regering blijven ondersteunen. De controle op prijsopdrijving moet geïntensiveerd worden. Het onderwijsproces moet als gepland voortgang hebben. Er dient alles in het werk te worden gesteld opdat alle ‘super spreading events’ worden belet. Melvin Bouva zei dat de NDP-fractie zich nationaal opstelt en de motie daarom ondersteunt. Hij merkte op dat met Covid geen politiek moet worden bedreven, want het gaat om een zeer serieuze zaak, waarbij mensenlevens te betreuren zijn. 

De NDP-fractie roept in haar eerste motie de regering op om prioriteiten te stellen aan de volksgezondheid door concreet haar plan van aanpak te presenteren aan De nationale Assemblée waardoor voorkomen wordt dat ernstige calamiteiten zich voordoen waarbij verder mensen levens te betreuren zullen zijn.
De regering wordt opgeroepen de massacommunicatie in te zetten om de voorlichting op te voeren en om de sociale steun waarop het volk recht heeft zo spoedig mogelijk uit te keren.

In de tweede motie wordt de regering opgeroepen om binnen een week over te gaan tot uitbetaling van de steun die toegezegd is aan sociaal-zwakkeren en mensen die brodeloos zijn geworden door Covid-19. Er is een fonds van SRD 1.5 miljard goedgekeurd voor aanpak van Covid-19. 
De regering wordt opgeroepen de financiële steun uit te breiden naar de agrarische en andere belangrijke sectoren die thans aan het doodbloeden zijn.
De regering wordt opgeroepen vlot en veilig de herstart van het onderwijsproces voor te bereiden. Hoewel de moties van de NDP-fractie werden afgewezen, vroeg Assembleevoorzitter Marinus Bee de regering om ernaar te kijken omdat er volgens hem ook bruikbare voorstellen worden gedaan. 

U kunt de moties hier downloaden. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com