NDP: In eenheid bouwen aan ontwikkeling jonge natie

De Nationale Democratische Partij stil bij de viering van de Dag der Inheemsen en de herdenking van 130 jaar Jawa Suriname. In de periode als president van de Republiek Suriname heeft partijvoorzitter Desi Bouterse bij verschillende immigratie herdenkingen van de Dag der Inheemsen de aanwezigen opgeroepen om in eenheid samen te bouwen aan de ontwikkeling van de jonge natie. Hij heeft als president steeds blijk van waardering en erkenning gegeven aan de eerste bewoners van ons land. Het is historisch, dat de Nationale Democratische Partij momenteel vertegenwoordigd wordt door drie vrouwen van inheemse afkomst in DNA-fractie. 

In 1890 kwamen 94 Javaanse contractarbeiders met het schip Prins Willem II naar Suriname vanaf Batavia (thans Jakarta). Ze werden in Indonesië geronseld, om hier in ons land te wonen en te werken als contractarbeiders en werden tewerkgesteld op de suikerrietplantage bekend als Mariënburg (Commewijne). Tussen 1890 en 1939 zijn totaal 32,986 Javanen verscheept naar Suriname, hiervan zijn 25% teruggekeerd naar hun land van herkomst. Ze waren genoodzaakt om nieuwe betekenis te geven aan hun waarden en normen die ze hadden meegenomen. De NDP brengt vandaag hulde aan allen die sindsdien hun maatschappelijke bijdrage hebben geleverd om Suriname tot ontwikkeling te helpen brengen. 

In Suriname vieren wij als natie hoogtijdagen mét elkaar en niet naast elkaar. Elke groep heeft op haar eigen manier zich weten te ontworstelen aan het juk van de kolonisator. De geschiedenis van ons land heeft gemaakt dat de bevolkingsconstructie eerst bestond uit verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar tot een bevolkingssamenstelling, die zodanig multi-etnisch is geworden, dat we kunnen praten van de ‘bromtji dyari’. De kracht van onze plurale samenleving is dat de verschillende etnische groepen elkaar erkennen, accepteren, en waarderen. 

De Nationale Democratische Partij koestert sedert haar oprichting, meer noch vanaf de ontstaansgeschiedenis van de revolutie van 25 februari 1980, de multi-etnische, de multireligieuze, de multiculturele en de multi-linguale weerspiegeling. Deze heeft zich gedurende de regeerperiode onder andere gekenmerkt door de weerspiegeling binnen politiek en bestuur en ook bij de toekenning van de verschillende nationale feestdagen. De inrichting van de staat moet in een gezonde samenleving etnisch neutraal zijn ten behoeve van maatschappelijke vrede en vrijheid in ons land. 

Aan alle inheemsen en de Surinamers wiens voorouders, die oorspronkelijk uit Java kwamen wordt een bezinningsvolle en vreugdevolle herdenking van deze dag toegewenst. Laten we gezamenlijk de schouders onder het werk zetten en het land op eigen kracht verder tot grotere hoogtes brengen. 

De Nationale Democratische Partij wenst de totale samenleving voorspoed, geluk en bovenal gezondheid toe.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com