NDP-fractie vraagt regering Santokhi om sociaal plan te presenteren

De fractie van De Nationale Democratische partij heeft op de DNA-vergadering inzake het regeringsbeleid aangaande COVID-19 enkele brandende vragen gesteld aan de regering. De NDP-fractie diende twee moties in ter bescherming van de gezondheid van de samenleving en ter oproep om financiële steun voor kwetsbare groepen en sectoren beschikbaar te stellen.

Fractieleider NDP Rabindre Parmissar
De fractieleider van de NDP, dhr. Rabin Parmessar, stelde in zijn betoog dat de psychologische druk op de samenleving is verhoogd door “een gevoel van angst vanwege de enorme toename van besmette gevallen, het aantallen doden en het gewoonweg niet meer kunnen door toenemend banenverlies en prijsverhogingen die er niet om liegen.”
Diverse deskundigen uit het COVID-19 team hebben de DNA geïnformeerd en aangegeven dat de zorgcapaciteit zwaar onder druk staat. Zo onder druk dat we dichtbij een situatie komen waarbij hele moeilijke en pijnlijke beslissingen genomen zullen moeten worden door het zorgpersoneel bijvoorbeeld over wie krijgt wel of geen een plaats op de I.C., wie komt in aanmerking voor opname in een ziekenhuis. De NDP fractie vroeg de regering naar haar plan om COVID-19 te managen.
Daarnaast pleitte Parmessar voor duidelijke en toegankelijke verslaglegging van data over COVID-19 die nu ontbreekt op de website, de algemene gezondheidsstatistieken in verhouding tot de jaren ervoor, als ook wat er momenteel gebeurt met patiënten met andere ziektebeelden. 
De fractie vroeg daarnaast aandacht voor solidariteit met de samenleving. Zeker nu de bankkoers verhoogd is, werd gevraagd naar “een uiterst actieve rol van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling”. Tevens vroeg de NDP fractie naar het plan van aanpak van de regering ten behoeve van de extra speelruimte, die gecreëerd is met het COVID-19 noodfonds “hoeveel en vanuit welke fondsen zijn bijdragen gestort in het Noodfonds en waarvoor zijn de bedragen uitgegeven?”
“Het enige dat we dagelijks in de media vernemen zijn verzwarende maatregelen, zoals een solidariteitsfonds, extra government take op benzine, devaluatie en dergelijke. Dit in een COVID-periode waarbij de regering juist maatregelen moet treffen om de mensen tegemoet te komen. Wat is het plan om de sociaal zwakkeren, de bedrijven, de werklozen en vele anderen tegemoet te komen?” aldus Parmessar.

Share this:

Gerelateerd

………… (PBN)

Lees verder

Bron: Public News