NDP-fractie verwijt Assembleevoorzitter van partijdigheid

De fractie van De Nationale Assemblee heeft in een brief aan Assembleevoorzitter Marinus Bee haar misnoegen geuit over de gang van zaken tijdens openbare vergaderingen. Volgens fractieleider Rabin Parmessar is strijdig gehandeld met het Reglement van Orde, de gebruikelijke procedures en conventies van De Nationale Assemblee. 

In het schrijven worden verschillende voorbeelden aangehaald waar de leiding van het parlement niet correct zou hebben opgetreden. Volgens de fractie worden afspraken die in het fractieleidersoverleg zijn gemaakt, in het openbaar geschonden. Eerder is afgesproken dat bij de behandeling van wetten die voorafgegaan zijn door een openbare commissievergadering, er een spreektijdsbeperking is van vijf minuten per lid. Er is geen spreektijdsbeperking als er geen openbare commissievergadering is gehouden, tenzij in een huishoudelijke vergadering anders is afgesproken. 

De fractieleider voert aan dat leden beknot zijn bij de behandeling van de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand. Leden zijn verrast geworden door beperking van de spreektijd. Bij de behandeling van de in staat van beschuldiging stellen van ex-minister Gillmore Hoefdraad, is volgens Parmessar geheel in strijd met het Reglement van Orde gehandeld. 

De NDP-fractie vindt dat de objectiviteit van de voorzitter ernstig in het geding is. Aangegeven wordt dat bepaald werd op 6 augustus dat er slechts 2 minuten spreektijd was, maar de fractieleider van de coalitie, Asiskumar Gajadien, heeft 4 minuten gesproken. “Voorts is herhaaldelijk gebleken dat u als voorzitter onwaardige en beledigende  woorden na spreekbeurten van verschillende leden, voornamelijk van de NDP-fractie uit, steeds verwijzend naar de NDP en/of  diens regeerperiode. Dit terwijl van de voorzitter moet worden verwacht dat hij boven partijen dient te staan”, staat in de brief. 

U kunt de brief hier downloaden. 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com