NDP-fractie keurt handelingen regering en DNA-voorzitter af

De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft in een brief, gericht aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), haar misnoegen en bezorgdheid geuit over het verloop van de vergadering van 15 oktober. Nadat bekend werd dat de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, positief testte op het COVID-19-virus, heeft president Chan Santokhi niet direct melding gemaakt van deze situatie ten behoeve van de veiligheid van de aanwezigen in het gebouw, stelt de NDP-fractie.
Gaandeweg de vergadering kreeg NDP-fractieleider Rabin Parmessar een bericht dat minister Amoksi positief getest was en dat hij, het resultaat niet had afgewacht en gewoon naar de DNA-vergadering was gekomen. In de schorsing welke door de fractieleider van de NDP was gevraagd, is de informatie met Bee en de president gedeeld. De NDP-fractie was verbaasd dat Bee niets van dit voorval afwist. Maar de president wel wat volgens de NDP-fractie een zeer kwalijke zaak is.
De president heeft naar zijn zeggen de omgeving waar minister Amoksi zat, laten ‘ontsmetten’ en hem gevraagd het gebouw te verlaten. “Hoe heeft dit alles kunnen gebeuren zonder uw medeweten?”, vraagt de NDP-fractie in haar brief aan assembleevoorzitter Marinus Bee.
Ondertussen had minister Amoksi een tijdje in het gebouw gezeten, pal naast de president en minister Marie Levens. Voorts weet men niet met wie hij in direct contact is geweest in het gebouw. Indien de NDP-fractieleider Parmessar geen bericht had gekregen en gelijk aan de bel had getrokken, zou de vergadering normaal zijn voortgezet.
De president heeft de COVID-19-protocollen overtreden, door bewust de informatie te onthouden van het parlement. Dit is voor de NDP-fractie onacceptabel. De fractie van de NDP wenst te benadrukken dat de fractieleider secuur is omgegaan met de informatie door een schorsing aan te vragen om in een vertrouwelijke sfeer de ontstane situatie te bespreken.
De fractieleider heeft amper het woord mogen voeren, waarna de voorzitter hem het woord ontnam, “een zeer kwalijke actie van u,” stelt de fractie. Ook is de NDP-fractieleider het er niet mee eens dat zijn microfoon abrupt werd uitgeschakeld. De handelwijze van de president en de minister zijn zeer onverantwoordelijk te noemen.
Om de fractieleider van de NDP met behulp van de politie uit de zaal te verwijderen, notabene tijdens een schorsing en op een moment voordat de vergadering werd verdaagd, welke reeds door Bee was aangekondigd is teleurstellend, stelt de fractie. “Wij zijn bijzonder teleurgesteld in dit optreden van u, temeer omdat u de fractieleider in de media beschuldigt van stemmingmakerij, terwijl hij slechts de veiligheid van de aanwezigen aan de orde wilde stellen”, wordt aangegeven in de brief.
Download hier de volledige brief (.pdf)
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald