NDP ernstig bezorgd over voortgang DNA-vergaderingen

Stephen Tsang, lid van de COVID-19 Parlementaire Commissie, maakt zich ernstig zorgen over de huidige omstandigheden waaronder De Nationale Assemblee (DNA) donderdag zal vergaderen. De NDP-assembleeleden zijn, nog voordat er duidelijkheid bestaat over hun veiligheid en dat van het personeel en overige aanwezigen in DNA, voor donderdag geconvoceerd voor een huishoudelijke en openbare vergadering met als agendapunt de algemene politieke beschouwingen.
“Het is jammer dat de aangevraagde openbare vergadering over de nijpende COVID-19-situatie in ons land vooralsnog niet op de agenda van het Huis van het Volk is. Ik denk dat wij het met z’n allen erover eens zijn dat de COVID-vergadering voorrang geniet boven de APB”, aldus het COVID-commissielid.
Volgens Tsang zijn er nog onvoldoende veiligheidskleppen ingebouwd om op een verantwoorde en waardige wijze te participeren aan dergelijke vergaderingen, terwijl het land zich in code paars bevindt. Zo is er volgens hem nog geen duidelijkheid over de herinrichting van de vergaderzaal, zodat elk lid haar taak die zij ingevolge de Grondwet heeft gehad, adequaat kan vervullen.
De parlementsvoorzitter stelt dat leden vanuit de fractiekamer de vergadering kunnen volgen, zodat er geen grote groepen mensen bij elkaar zijn. Echter voldoen de ruimtes in de fractiekamers niet aan de COVID-19-voorzorgsmaatregelen en zijn er nog geen mogelijkheden om vanuit de fractiekamer of elders effectief te participeren aan de vergaderingen. Tevens speelt de verdeelsleutel een belangrijke rol. Het mag niet zo zijn dat er zijdens de coalitie 70 procent van haar leden in de zaal aanwezig is en van de oppositie 30 procent. Er dient een evenwicht te zijn, aldus Tsang.
Gelet op de corona-situatie die ernstig uit de hand dreigt te lopen, zoals blijkt uit de recente ontwikkelingen, is het aan te bevelen om zo spoedig mogelijk de nodige voorzieningen te treffen om op een verantwoorde en veilige manier te kunnen vergaderen in deze piekperiode.
Indien op de meest korte termijn DNA veilig is voor leden en personeel, dan is het raadzamer om eerst de algemene COVID-situatie in het land te bespreken ten overstaan van het volk en met relevante stakeholders, alvorens wij overgaan tot de behandeling van de APB, is Tsang van mening.
Hij stelt dat de maand pas een dag oud is en wij zijn al elf burgers kwijt. “De afgelopen maand mei hebben we 98 burgers verloren aan COVID-19!” Op de parlementsvoorzitter wordt een dringend beroep gedaan om met alle voortvarendheid te geraken tot veilige debatten in landsbelang.
“Voor mij onbegrijpelijk dat er in deze situatie 51 leden, de regering met entourage en personeel zich moeten begeven naar DNA. Met loodzware schoenen zullen wij ons donderdag begeven naar ‘s landsvergaderzaal en onze standpunten kenbaar maken. Wanneer de RvM ook overgaat tot online vergaderingen om zichzelf en personeel te beschermen, dan bekruipt mij het gevoel dat de leiding van DNA zich de ernst van de situatie niet voldoende beseft. Ik moet dit wel van mijn hart, dat indien leden en personeel geïnfecteerd raken en in het ergste geval zelfs komen te overlijden als gevolg van de hoge besmettingsraad, dit voor rekening van de parlementsleiding is”, aldus het NDP-assembleelid.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald