NDP en BEP fractie willen spoedvergadering over cyanide

De NDP en BEP-fractie hebben Assembleevoorzitter Marinus Bee gevraagd een spoed openbare vergadering vergadering te houden over vervuiling met cyanide in Brokopondo. Gebleken is dat de cyanidevervuiling van het stuwmeer en de
nabije omgeving zich aan het ontwikkelen is tot een nationale ramp, voeren de Assembleeleden aan. Het is van groot belang dat de regering de volksvertegenwoordiging
spoedig informeert over een aantal aspecten met betrekking tot een
waterdistributieplan, voorlichtingscampagne, protocollen voor
gezondheidswerkers aldaar en nog veel meer.De omliggende dorpen bij het stuwmeer zijn afhankelijk van het water uit het meer. De Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) pompt water uit het meer om het verder te distribueren als drinkwater. Men zwemt, baadt en doet de afwas in het meer. Sterker nog, ook de vissen uit het meer worden geconsumeerd.De minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft reeds toegegeven dat uit monsters getrokken uit het Toebuka Mauw, op het stuwmeer, gebleken is dat de cyanidewaarden die in de monsters zijn aangetroffen 1.600 maal hoger zijn dan de internationale vastgestelde normen voor drinkwater. Dit klein onderzoek laat al zien hoe zwaar het milieu in dat gebied met cyanide is vervuild en vergiftigd.Desondanks heeft de regering geen diepgaande maatregelen getroffen dan slechts het verbieden van het gebruik van cyanide in de kleine goudsector. De districtscommissaris van Brokopondo heeft de mensen aangeraden om geen water en vis uit het meer te gebruiken.De Assembleeleden vragen de vergadering zo snel mogelijk uit te schrijven. Assembleevoorzitter Bee was van plan vandaag in klein verband te vergaderen over de situatie. Wegens omstandigheden gaat de meeting over de cyanide kwestie Brokopondo vandaag niet door. Deze wordt verschoven naar dinsdag.