NDP: “Deepavali, moge de waarheid de onwaarheden ontmaskeren!”

Gevierd tijdens de nieuwe maan van de maand Asvin, is dit feest gewijd aan Maha Lakshmi. Maha Lakshmi is de godin van het licht, de voorspoed, het geluk, het succes, de wijsheid en de welvaart. Zaken waarnaar alle mensen van deze wereld streven, maar welke niet het uiteindelijk doel van het leven zijn. Ook wordt tijdens dit feest de terugkeer van Ram naar Ayodhya gevierd, nadat hij de demon Ravan had gedood. Bij zijn terugkeer naar Ayodhya wordt hij tot koning gekroond.
Dit feest heeft net als andere hindoe feestdagen verschillende betekenissen. Het is wel een feest dat met veel vrolijkheid wordt gevierd. De spiritualiteit is daarbij vooral van belang.
Bij het vieren van dit feest wordt altijd benadrukt waar het precies omgaat, namelijk de overwinning van het goede op het kwade. Deze overwinning wordt vooral geuit door het aansteken van lichtjes. Miljoenen lichtjes worden over de hele wereld aangestoken om deze overwinning te vieren. Net zoals het licht de duisternis altijd verdrijft, zal het goede het kwade altijd overwinnen.
Het divalifeest is voor eenieder. Het wordt vooral in familieverband gevierd. Bij dit feest wordt het licht verwelkomd in het leven. Licht staat symbool voor voorspoed en hoger bewustzijn.
Dit divalifeest bevordert de eenheid en saamhorig binnen de gemeenschap. De Nationale Democratische Partij als multi-etnische en multireligieuze partij benadrukt de boodschap van dit feest. Het streven van elk mens naar geluk, succes, kennis, welvaart en welzijn wordt onderstreept door de idealen van de partij. Volgens de ideologie van de NDP kunnen we de economie beschouwen als het licht dat de basis vormt voor een acceptabele spreiding van welvaart en welzijn.
In deze zware tijden leeft de partij mee met het volk. De stopzetting van toelagen, de afschaffing van subsidies, de verhoging van de government take en de recente devaluatie hebben een enorme klap gegeven aan burger, maar ook aan de samenleving als collectief. De partij benadrukt dat de meest kwetsbare groepen in de samenleving vooral in deze moeilijke tijden de nodige ondersteuning moeten krijgen.
Wij moeten als samenleving ons door het licht laten leiden. Laat het goede van het kwade winnen en de waarheden ook de onwaarheden ontmaskeren. Wij wensen ook dat het licht mag schijnen in elke burger zijn bestaan om de donkere dagen te overwinnen.
Een Subh Divali aan u allen toegewenst!
Nationale Democratische Partij (NDP)

Disclaimer

Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.

Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald