NDP: Akiemboto weer lid van De Nationale Assemblee

In een verklaring stelt de Nationale Democratische Partij (NDP) dat Sergio Akiemboto weer lid is van De Nationale Assemblee. Verwacht wordt van de leiding van De Nationale Assemblee dat dit op korte termijn wordt bevestigd. De NDP-woordvoerder Ricardo Panka verwijst ook naar de brief van president Chan Santokhi waarin gesteld wordt dat er geen rechtsgevolgen zijn aan de ingediende ontslagbrief. Intussen Akiemboto weer lid van het hoofdbestuur van de paarse partij. Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft aangegeven dat dinsdag in de huishoudelijke vergadering deze kwestie aan de orde zal komen.Verklaring
De NDP is verheugd te mogen vernemen dat haar lid, drs. Sergio Akiemboto MBA, de intrekking van zijn ontslagbrief op 22 januari 2021, heeft aangeboden aan De Nationale Assemblee.  Als gevolg van deze handeling is dhr. Akiemboto nog altijd lid van De Nationale Assemblee.
De president, Z.E. dhr. C. Santokhi heeft in zijn correspondentie naar De Nationale Assemblee, de dato 21 januari 2021, bevestigd dat er geen rechtsgevolgen kunnen worden verbonden aan de toen ingediende ontslagbrief. Hieruit constateren wij dat de dhr. Sergio Akiemboto zijn werkzaamheden kan continueren als NDP-volksvertegenwoordiger in De Nationale Assemblee, op basis van artikel 68 van de Grondwet en de wet van 2016, die niet wordt ingezet door DNA.Op basis van deze duidelijke constatering verwachten wij dat de leiding van DNA, binnen korte tijd de bevestiging daartoe bekend maakt, en het lid instaat stelt zijn werkzaamheden op te pakken als volksvertegenwoordiger. De door dhr. S. Akiemboto gerichte brief aan het hoofdbestuur met betrekking tot opzegging van van zijn lidmaatschap en hoofbestuursfunctie, is eerder ook ingetrokken. Het hoofdbestuur heeft besloten die brief als niet ontvangen te beschouwen.De diverse aandachtspunten, die uit het overleg met dhr. Sergio Akiemboto en de structuren van de Nationale Democratische Partij zijn voort gekomen, naar aanleiding van de eerder ingediende terugtrekking als lid, zullen ook serieus meegenomen worden in het evaluatieproces van de partij.De NDP-leiding en haar structuren zijn zeer content met deze stap van dhr. Akiemboto en zullen hem en de fractie blijven ondersteunen in het werk in De Nationale Assemblee.  Een speciale dank gaat uit naar de NDP  structuren van Brokopondo en het traditioneel gezag die hebben bewezen dat in éénheid alle problemen opgelost kunnen worden.Nationale Democratische PartijNamens dezeRicardo W. PankaWoordvoerder ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com