Nationale risicoanalyse nog op schema

16/08/2020 08:04 – Ivan Cairo
Jennifer van Dijk-Silos, coördinator van de NRA-werkzaamheden in Suriname. : dWT Archief  
PARAMARIBO – Hoewel de tijd dringt is Suriname nog goed op schema met de nationale risicoanalyse (NRA) van zijn financieel systeem. Door het schandaal bij de Centrale Bank van Suriname, de coronapandemie en de verkiezingen was enige achterstand opgetreden. Maar de draad is weer opgepakt en er wordt gewerkt aan de afronding, zegt Jennifer van Dijk-Silos, coördinator van de NRA-werkzaamheden, tegen de Ware Tijd.
Nu wordt enige verruiming gevraagd om enkele zaken in alle rust af te wikkelen. Indien Suriname niet positief door de NRA komt, is de kans groot dat het land op een zwarte lijst terechtkomt. Dit zal als gevolg hebben dat het moeilijker wordt om internationaal financiële zaken te doen. “We zijn nu de tweede fase aan het afronden. Dat is de fase van effectiviteitsanalyse en technical compliance-analyse”, zegt Van Dijk-Silos.
Dit laatste heeft te maken met Surinames complete wettenmassa van financiële zaken en procedures. In deze fase wordt nagegaan of de wetten voldoen aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force. Bij de effectiviteitsanalyse wordt nagegaan in hoeverre de maatregelen van de verschillende sectoren effectief zijn in het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.
De analyses worden gedaan door lokale en buitenlandse experts. Suriname wordt ondersteund door een risicoanalist uit Spanje en een technical compliance-analist uit Argentinië. Terwijl deze analyses nog gemaakt worden, worden alvast de voorbereidingen getroffen om de conclusies voor wat al is geëvalueerd te formuleren.
Van Dijk-Silos heeft via de regering gevraagd dat de fysieke oriëntatie in Suriname die in maart 2021 zou moeten plaatsvinden voor enige tijd wordt opgeschoven. “Dan kunnen we rustiger werken, maar mi e dringi dresi wakti siki.” Met de deadline van maart 2021 moet het evaluatierapport november dit jaar al gereed zijn. Lokaal wordt daarom alles op alles gezet om dat rapport tijdig klaar te hebben. De Centrale Bank van Suriname is intussen om toestemming gevraagd een consultant aan te trekken die dit rapport zal redigeren.
Na het aantreden van de nieuwe regering heeft het projectteam een ontmoeting gehad met de ministers van Financiën en Justitie en Politie die in de steering committee zitten. Er is voor de bewindslieden een presentatie gehouden over de stand van zaken en welke werkzaamheden al zijn verricht. “Nu is het hard doorwerken zodat we werkelijk in november het eindrapport kunnen aanbieden”, zegt Van Dijk-Silos.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname