Nationale gebedsdienst: “God is met Suriname”

De Schepper heeft Suriname gezegend met enorme natuurlijke rijkdommen en bespaard van natuurrampen. “Des te onbegrijpelijk is de ramp van slecht bestuur, verspilling en corruptie die is aangericht in Suriname in de afgelopen periode,” zei monseigneur Karel Choennie van de Interreligieuze Raad in Suriname (Iris) tijdens de Nationale Gebedsdienst, gisteravond, in verband met 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid.
“Door schade en schande wijs geworden, ontkiemen weer zaden van hoop die in de diepe sporen van het onrecht worden gezaaid op dit moment,” zei hij verder. Hoop is geen uitgestelde frustratie maar een goddelijke deugd. Geloof, hoop en liefde zijn pure gaven van God. “Die hoop komt van een die beseft dat wij Surinamers geen bedelaars zijn. Wij zijn geen mislukte staat, maar we zijn trotse burgers die ons eigen huis op orde kunnen stellen,” zei Choennie. Volgens hem zal men moeten gaan leren houden van ‘Sranan sani’.
“Sranan sani na bun sani,” moeten volgens Choennie de eerste worden gaan worden van peuters. Ieder kind dat wordt geboren en aan dit land wordt geschonken is een bewijs dat God niet moe is van Suriname, maar is met Suriname. Zolang God met ons is, blijft de toekomst open, zegt Choennie.
De viering van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid moet noodgedwongen sober zijn. De Iris spreekt de hoop uit en bidt dat bij de viering van het gouden feest, Suriname het weer uitbundig kan doen. Volgens Choennie zal dat mogelijk zijn door hard werken en studeren door sober leven, offervaardigheid en dienstbaarheid.
Het vertrouwen in de regering en in de overheid, dat zoek was in de afgelopen jaren, moet herwonnen worden door transparant en voorspelbaar bestuur. “Maar vooral door eerlijke en voorbeeldige leiders en door te volharden in het geloof dat God met ons was en met ons is en altijd met ons zal zijn,” gaf Choennie aan.
In de wonderlijke goedheid van de Schepper die bij alles op mysterieuze aanwezig is, wordt duidelijk dat alles met alles verbonden is in de wereld en het universum en dat iedereen met iedereen verbonden is, werd ons pijnlijk duidelijk door de wake-upcall van COVID-19-pandemie.
De crisis leert ons niet alleen dat we verbonden zijn met alles en iedereen, maar vooral dat wij verantwoordelijk zijn voor ieder schepsel op aarde. Dit groeiend besef dat er maar een fragiele planeet aarde geschapen is, waarbij alles met alles verbonden is doet ons opnieuw nadenken over de woorden onafhankelijkheid en zelfstandigheid, zei de monseigneur.
Het is goed dat Suriname staatkundig onafhankelijk is geworden. Deze onafhankelijkheid kwam niet te vroeg zoals sommigen beweren, maar veeleer te laat in vergelijking met overige landen die zich ontworstelden aan hun koloniaal verleden.
Degene die menen dat het te vroeg was deden dat tegen de achtergrond dat de verschillende etnische groepen nog niet waren uitgegroeid tot een hecht volk, dat de infrastructuur veel te wensen overliet en er nog geen sprake was van sociale rechtvaardigheid. Deze onevenwichtigheden brachten onzekerheid, twijfel en angst en hierdoor kwam er een ongekende migratiestroom opgang naar het moederland.
“God was met ons Suriname ook in deze onzekere periode. Hoe hard we soms ook tegenover elkaar kunnen staan, we weten elkaar ook weer altijd te vinden in een verzoenend gebaar zoals dat symbolisch tot uitdrukking kwam in de omhelzing van de twee grote leiders uit die dagen, Jagernath Lachmon en premier Henck Arron,” aldus Choennie.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald