Nationaal Archief verscherpt voorzorgsmaatregelen

25/08/2020 17:01 – Merredith Bruce
 
PARAMARIBO – Door het toegenomen aantal Covid 19-besmettingen de afgelopen periode, heeft het Nationaal Archief Suriname (NAS) de voorzorgsmaatregelen om zijn medewerkers te beschermen aangescherpt. Het personeelsbestand is teruggebracht van vijftig naar 25 procent wat inhoudt dat er per dag volgens een roulatiesysteem steeds vijftien personen aan het werk verschijnen.
Ook is besloten om de studiezaal voorlopig weer gesloten te houden voor bezoekers. Dit besluit was vorige maand al genomen, maar naderhand waren bezoeken aan deze ruimte weer beperkt mogelijk. Cliënten worden zoveel mogelijk digitaal geholpen.
NAS-directeur Rita Tjien Fooh erkent tegenover de Ware Tijd dat het verscherpen van de maatregelen deels te maken heeft met een opmerking van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid vorige week in het actualiteitenprogramma ‘To The Point’ dat de ruimte “potentieel gevaarlijk is voor de mens”. Dit stelde hij op een vraag hoe er omgesprongen moet worden met gebouwen waar de mogelijkheid om de ramen open te houden zoals algemeen wordt geadviseerd er niet of gering is.
Naar de Ware Tijd verneemt, is de bezorgdheid die er al was bij het personeel na deze opmerking van de minister groter geworden. De medewerkers menen dat werken zonder koeling geen optie is omdat het gebouw al vroeg ’s morgens ‘heet’ is. Ook zouden zij het aangepaste rooster oneerlijk vinden, omdat een deel van het personeel dat bang is voor besmetting niet wordt ingeroosterd en daarom zelden of nooit verschijnt, terwijl het andere deel dat wel bereid is om te werken, volle werkdagen en -uren in het gebouw moet zijn. De werknemers menen dat een gelijke roosterindeling (halve werkdagen voor iedereen) met behoud van algehele koeling het beste is.
Hoewel zij de bezorgdheid kan begrijpen, geeft Tjien Fooh de garantie dat de instantie de situatie “continu” in de gaten houdt. Er wordt dagelijks geëvalueerd. “We gaan geen mensenlevens in gevaar brengen.” Ze erkent dat er in sommige kantoorruimten ramen ontbreken. In die gevallen is voorlopig de oplossing bedacht om alleen in essentiële gevallen de medewerkers van die afdelingen te laten werken en wel met de deur open om wat lucht binnen te laten. “Er rest ons geen andere oplossing”, zegt de functionaris over de pas aangescherpte maatregelen. Die worden gecombineerd met standaard- voorzorgsmaatregelen zoals de handen ontsmetten en temperatuuropname.
Daarnaast is aan personeelsleden geadviseerd om elkaar onderling zo min mogelijk te bezoeken op de werkvloer. Wie de mogelijkheden daartoe heeft, werkt van huis uit. Tjien Fooh erkent de noodzaak om het gebouw aan te passen door meer ventilatie te creëren. Die roep komt overigens ook vanuit het personeel. Met Covid 19 heeft dit weer de aandacht, echter is geld een uitdaging.-.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname