Nationaal Archief organiseert publieksproject

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) organiseert deze maand in verband met 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid het publieksproject ‘Vind Jezelf, Vind SU’ (VJVS). De belangrijkste doelen van publieksprojecten zijn onder meer om de archievencollectie zichtbaar te maken voor de bezoekers en tegelijkertijd het publiek zelf ook te betrekken bij activiteiten van het NAS.
Audrey Koenders, onderdirecteur van het NAS, zegt dat bij het project VJVS er een beroep wordt gedaan op de gemeenschap om zich op te geven als vrijwilliger bij het transcriberen of overschrijven van de archieven. Volgens Koenders beheert het NAS ongeveer 7 kilometers aan archieven (fysiek), maar als deze niet worden geraadpleegd door het publiek, zal het NAS als archiefinstelling zijn doel voorbij schieten. “In de eerste fase van dit project zullen de archieven die reeds online zijn geplaatst worden gebruikt.
In de aanwezige inventarissen zijn de beschrijvingen van de archieven al opgenomen, maar om meer te weten over de specifieke inhoud van de archieven moeten deze nader toegankelijk worden gemaakt. “Door deze files te transcriberen, manueel of middels een software programma, zullen wij de interessante verhalen die in deze archieven voorkomen kunnen belichten en raadpleegbaar maken voor een breed publiek.”
Het is dus heel belangrijk dat het NAS deelnemers gaat interesseren van verschillende achtergronden. Het maakt niet uit als personen geen oud (hand)schrift weten te lezen. Er zullen trainingen worden verzorgd door het NAS om oud schrift te kunnen lezen en ontcijferen en ook om met het softwareprogramma ‘Transkribus’ te werken.
“Geeft u zich dus vandaag nog op als deelnemer aan ons publieksproject Vind Jezelf, Vind Su! U kunt bellen naar het NAS op telefoonnummer 430040 tst 114, 430035,431011 of u kunt mailen naar vjvspublieksproject@gmail.com,” zegt Koenders.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald