Nathalie ,Rosita Williams (43) Eindhoven 18-11-2020

Nathalie ,Rosita Williams

Eindhoven 19 november 2020
Linda Lioe Anjie en familie maken bekend dat haar / hun innige geliefde dochter , zus , kleindochter , nicht en moeder van ( Gorginio , Djareno en Richano ) Nathalie Rosita Williams op 43 jarige leeftijd is komen te ontvallen . Met een hart vol verdriet en dankbaar voor alle liefde die we van haar hebben mogen ontvangen . Rust nu maar uit je hebt jou strijd gestreden met heel veel moed en vertrouwen. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen wat je hebt doorstaan . Je zal altijd in ons hart blijven voortleven . Sribie swietie na masra see .

Nathalie ,Rosita Williams
geboren Paramaribo 22-5-1977overleden Eindhoven 18-11-2020

Namens de nabestaanden:Moeder : Linda Lioe Anjie

Klik hier om het condoleanceregister van Nathalie ,Rosita Williams in te tekenen of te lezen
2 Geplaatste condoleances:

………… (Beri)

Lees verder

Bron: Beri.nl