NAS ontvangt archieven professor Ooft

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) heeft op de honderdste geboortedag van professor mr. Coen Ooft enkele archiefstukken ontvangen die hij heeft achtergelaten. De overhandiging is gedaan door een van zijn acht kinderen, Frank Ooft en is in het kader van 45 jaar Staatkundige onafhankelijkheid van Suriname.
Professor Ooft is voorzitter en lid van de Staten van Suriname, thans De Nationale Assemblee, geweest. Directeur NAS, Rita Tjien Fooh, gaf aan dat Ooft een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Surinaamse natie en daarom dit gebaar van zoon, Frank, enorm apprecieert.
Verder gaf zij aan dat het een belangrijke nalatenschap is en daarom gedeeld moet worden met de totale Surinaamse bevolking. Zij heeft het publiek opgeroepen, in het kader van 45 jaar Staatkundige onafhankelijkheid, om onderzoek te doen naar wat onze verworvenheden zijn vanaf de onafhankelijkheid.
Het overdrachtsdocument wordt op een ander moment getekend. In 1963 werd Ooft minister van Economische Zaken in het kabinet onder leiding van Johan Pengel. Tijdens het eerste kabinet-Arron, 1973-1977, werd hij wederom minister, maar toen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij heeft boekwerken geschreven, waaronder Constitutioneel recht van Suriname en kort begrip van de Staatsinrichting van Suriname.
Zijn afstudeerscriptie als drs. was ‘Contouren van het constitutioneel recht van Suriname’. Ooft heeft gewerkt als hoogleraar staats- en administratief recht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en was medeopsteller van de Surinaamse grondwet van 1987, die bij referendum werd aangenomen. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Ooft voor het dagblad ‘Het nieuws’, beschouwingen geschreven.
Professor Ooft is ook medeoprichter geweest van Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV). Hij hield zich ook bezig met grensbepalingen. Een van de overhandigde documenten gaat ook over de grensgebieden. Zoon Frank hoopt dat deze documenten kunnen helpen bij het bouwen van de bruggen over de Corantijn- en Marowijnerivier. Er zijn ongeveer vijftien boeken geschreven over Staatsinrichting door professor Ooft. Hij overleed op 85-jarige leeftijd.
Tussen de documenten uit de collectie van Ooft zijn er ook belangrijke stukken van zijn echtgenote L. Ooft-van Ommeren te vinden, die als ministersvrouw toen organisaties moest leiden en sociale projecten uitvoerde.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald