Naleving COVID-19-maatregelen van belang bij voortzetting onderwijs

De leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is zich bewust van de bezorgdheid die er heerst in de samenleving over de toename van het aantal coronabesmettingen. Daarom geeft de departementsleiding steeds door dat scholen zich moeten houden aan de COVID-19-protocollen, zegt de directeur Beroepsonderwijs, Gracia Valies-Ormskirk.
Verder zegt zij dat behalve de schoolleiders en leerkrachten, ook studenten en ouders te allen tijde de MoHanA-maatregelen dienen na te leven, waardoor het onderwijs voortgang kan vinden. De start van het tweede kwartaal van dit schooljaar is een besluit van MinOWC, dat in goed overleg is genomen met het ministerie van Volksgezondheid en het Outbreak Management Team.
De opkomst van leraren was op de eerste schooldag van de basis- en voj-scholen, op 7 januari, goed te noemen. Daartegenover was de opkomst van de leerlingen minder, zegt de directeur. Deze informatie is verzameld na gesprekken te hebben gevoerd met de verschillende lidbonden van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), geeft Valies-Ormskirk aan.
Met betrekking tot het besluit inzake de voortzetting van het onderwijs op scholen wordt er geanticipeerd op de COVID-19-situatie in Suriname. Naar aanleiding van de milde gevolgen van de omicronvariant is geadviseerd dat de schooldeuren weer open mogen.
“Mocht het zijn dat de situatie zodanig is dat we die niet meer in de hand hebben, zullen we de scholen moeten sluiten. We hopen dat er geen schoolonderbreking komt, anders worden de achterstanden vele male groter en die zijn moeilijk in te halen,” zegt de directeur Beroepsonderwijs.