Nadere informatie m.b.t. weer oppakken “Lock down” overtreders.

Zoals gewaarschuwd is de politie op vrijdagavond 14 augustus weer begonnen met het oppakken van “lockdown” overtreders. De politie heeft een aantal personen aangehouden die geen valide reden hadden om na acht uur in de avond op straat te zijn.
Deze “lockdown” overtreders zijn overgebracht naar een grote hal op het terrein van de politie academie; alwaar zij tot en met vijf uur in de ochtend moesten blijven onder politie bewaking. Na vijf uur werden zij heen gezonden. Het oppakken van “lockdown” overtreders is een oude maatregel die weer gebruikt wordt. Binnenkort zullen meer maatregelen getroffen worden tegen covid-19 overtreders in het algemeen. Die maatregelen kunnen van financiële alsook van vrijheidsbenemende aard zijn. ………… (Pol)

Lees verder

Bron: Korps Politie Suriname