Naast COVID-zorg slechts voor spoedgevallen naar ziekenhuizen

Ziekenhuizen zullen naast COVID-19-zorg slechts spoed en niet uitstelbare zorg verlenen aan de samenleving. Dit heeft te maken met de onbeheersbare situatie rondom de COVID-19-besmettingen, waardoor ziekenhuizen de enorme hulpvraag niet aankunnen, meldt de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) in een persbericht.
De regering heeft vanwege de onbeheersbare situatie code paars afgekondigd, terwijl de ziekenhuizen code zwart hebben afgekondigd.
Het NZR meldt:- Op de polikliniek kunt u alleen terecht voor spoed en niet uitstelbare consulten bij de specialist; voorbeeld zwangerschap, pasgeborenen, kanker, aandoeningen waarbij de patiënt in persoon gezien moet worden door de specialist. U kan bij twijfel bellen met de huisarts of de poli van de specialist.- Op de huisartsen wordt een beroep gedaan de patiënten zo veel als mogelijk persoonlijk te zien en zo veel als mogelijk in overleg te treden met de specialist voordat de patiënt naar de specialist of het ziekenhuis te verwijzen.- U zal alleen opgenomen worden in het ziekenhuis als het gaat om een spoed of niet uitstelbare situatie. Alle overige geplande opnames zijn tot nader order uitgesteld. Bij twijfel kunt u het best contact opnemen met (de poli van) de behandelende specialist.- De Spoedeisende Hulp is zoals bekend, is alleen voor spoedgevallen. In alle andere gevallen kunt u terecht bij uw huisarts of de wachtdokter.- Om besmetting van opgenomen patiënten te voorkomen, is het bezoek beperkt tot een bezoekperiode per dag voor een bezoeker.- Indien u COVID-19-gerelateerde klachten heeft, stel dan een bezoek aan het ziekenhuis zo veel als mogelijk uit en laat u eerst testen.
Deze maatregelen gelden (onder voorbehoud) tot en met 18 juni.
Op de samenleving wordt een dringend beroep gedaan om zich te houden aan de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen:- Was of desinfecteer uw handen regelmatig;- Draag in gezelschap van anderen een mond- en neusmasker;- Bewaar minimaal 1.5 meter afstand tussen personen;- Laat u testen indien u klachten heeft passende bij een COVID-19-infectie.
Daarnaast wil de Nationale Ziekenhuisraad eenieder dringend adviseren zich te laten vaccineren zodra dit weer mogelijk is. De bijdrage van de samenleving in het terugdringen van de COVID-19- epidemie is essentieel.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald