Naam Ronnie Brunswijk wordt gebruikt bij dreiging met ontruiming

Personen gebruiken de naam van de vicepresident (vp), Ronnie Brunswijk, om gezinnen uit hun woning te Leiding 20 te ontruimen. ABOP-assembleelid Edgar Sampie zegt aan Suriname Herald, dat gezinnen bij hem hun beklag hebben gedaan hierover. Personen kloppen aan bij de gezinnen en beweren dat ze in opdracht van de vp hun woning te Leiding 20 moeten ontruimen.
De gezinnen worden voorgehouden dat de vp schriftelijk daartoe een opdracht heeft gegeven. Ook wordt aan de bewoners gezegd dat de woningen na hun vertrek met de grond gelijk zullen worden gemaakt. Sampie doet een beroep op de mensen om waakzaam te zijn voor personen, die zich voordoen als eigenaren van percelen en misbruik maken van de naam van onder andere de vp. Hij merkt op dat nu het occupatievraagstuk weer aan de orde is, er dubieuze figuren zijn die misbruik willen maken van de situatie. Men gaat zover om zelfs gronddocumenten te vervalsen.
Personen die bedreigd worden met ontruiming, raadt hij aan om contact op te nemen met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Ze moeten achter de juiste informatie proberen te komen, zoals wie de rechtmatige eigenaar van het perceel is. Mocht uit de informatie blijken dat de persoon, die hen met ontruiming bedreigd niet de eigenaar is, dan moeten ze aangifte tegen de persoon doen.
De parlementariër heeft al een gesprek gevoerd met minister Diana Pokie. Aan hem werd voorgehouden dat het occupatievraagstuk zeker de aandacht heeft van de minister. De parlementariër geeft verder aan dat de minister al personen heeft aangewezen, die zich bezig moeten houden met dit vraagstuk.
Het is de bedoeling om een duurzame oplossing te zoeken voor het vraagstuk, waarbij de occupanten worden begeleid in dit proces om onder andere een perceel aan te vragen. Ook is het ministerie bezig om de eigenaren van geoccupeerde percelen in kaart te brengen. Met de eigenaren kan aan tafel worden gezeten om te kijken naar een duurzame oplossing voor dit vraagstuk.
Sampie is eveneens blij om te vernemen dat de minister bezig is om begeleiding voor personen mogelijk te maken in het wegwijs maken bij de aanvraag van een perceel.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald