Na veel kritiek over visa, onderhoud Ramdin en Van der Zwan

De regen van kritiek over verstrekking van Schengenvisum via Nederland, heeft gemaakt dat minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, maandag een onderhoud had met ambassadeur Henk van der Zwan. Het voornaamste onderwerp van deze ontmoeting was het bespreken van de uitdagingen waar Surinamers mee te maken hebben bij het aanvragen van een Schengenvisum. Er is veel irritatie en frustratie over de lange wachttijden, de procedure die gevolgd moet worden en afwijzingen van visa op basis van onduidelijke redenen. “Ik ben vele keren naar Nederland geweest met precies dezelfde referenties. En ineens is mijn visum afgewezen omdat ik nu weduwe ben. Blijkbaar is men bang dat ik op mijn 70e ga trouwen in Nederland om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. De wereld is groter dan Nederland. Ik ga nooit meer dat vernederende proces meer ondergaan”, zegt een vrouw in gesprek met Go Suriname. Zij vindt dat op oneerlijke gronden haar het visum is geweigerd. “Het is heel moeilijk om met VFS Global te communiceren. Ik ga niet bedelen om naar Nederland te gaan”. Tijdens de bijeenkomst benadrukte minister Ramdin het belang van goede betrekkingen tussen Nederland en Suriname en vroeg hij aandacht voor de hinder die grote groepen Surinamers ondervinden bij het verkrijgen van een Schengenvisum, meldt het ministerie. Enkele brandende issues werden aan de orde gesteld, waaronder, de lange wachttijden, het lang wachten van burgers buiten het kantoor van VFS en de korte validiteit van de verstrekte visa. De Surinaamse bewindsman benadrukte de wens om deze uitdagingen aan te pakken en te zorgen voor een tijdige afhandeling van de visumaanvragen.De ambassadeur van Nederland nam kennis van de bezorgdheid van de minister. Hij benadrukte dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat het proces van visumaanvragen efficiënt en transparant verloopt, zodat Surinamers op een soepele wijze kunnen reizen naar het Schengengebied, waaronder Nederland.Van der Zwan deelde mee dat er binnen afzienbare tijd een delegatie bestaande uit functionarissen van de backoffice en Consulaire Zaken Nederland, zal afreizen naar Suriname om het visumafhandelingsproces bij VFS te evalueren.