Na lange tijd weer een ambassadeur in Nederland

Rajendre Khargi is door president Chan Santokhi beëdigd tot ambassadeur van de Republiek Suriname voor Nederland. De beëdiging heeft vandaag op het presidentieel paleis plaatsgevonden.
President Santokhi benadrukte dat Suriname na een lange tijd weer een ambassadeur zal hebben in Nederland. “Dit besluit is ook de concrete invulling van de afspraken die premier Mark Rutte en ik kort na mijn beëdiging maakten om de relatie tussen onze landen op het hoogste diplomatieke niveau te herstellen”, aldus president Santokhi.

President Santokhi met Khargi, Surinames nieuwe ambassadeur in Nederland. Beeld: GOV TV

Suriname en Nederland hebben een historische band, er zijn concrete afspraken gemaakt tussen beide landen voor samenwerking en projecten op het gebied van financiën, justitie en politie, volksgezondheid, landbouw, veeteelt en visserij, natuurbehoud en milieu en op het terrein van defensie.
President Santokhi wees de nieuwe ambassadeur erop dat hij behalve vertegenwoordiger van het land, ook officiële afgezant van de president is. “Uw voornaamste taak is dan ook het behartigen van de nationale belangen van de Republiek Suriname. Geen ander belang is derhalve groter”, zei de president.
Santokhi heeft hoge verwachtingen van de kersverse ambassadeur. “U krijgt niet alleen de taak om actief buitenlandse investeringen te stimuleren. Van u wordt ook verwacht het betrekken van de kennis, kunde en kapitaal van de Surinamers in de diaspora, bij de ontwikkeling van ons geliefd Suriname”, benadrukte president Santokhi.
In zijn dankwoord heeft ambassadeur Khargi in president Santokhi bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen. De nieuwbakken ambassadeur citeerde enkele regels uit een dichtwerk van Shrinivasi. “Ik ben, jij bent, hij is, gij zijt, wij allen zijn Surinamers. Wij allen zijn nobele onderdanen. Wij allen zijn welbekende edele bewoners”, aldus ambassadeur Khargi.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald