MZ verwelkomt 8 nieuwe Gezondheidszorg Assistenten

De directeur van de Medische Zending (MZ), Herman Jintie, spreekt zijn waardering uit aan acht Gezondheidszorg Assistenten (GzA’s) die ondanks de uitdagingen de opleiding met succes hebben afgerond. Zij hebben woensdag hun diploma ontvangen. Het hoofd van de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen (IVV), Carol de Baas, benadrukt dat de GzA’s de spil zijn binnen MZ. Zij geeft aan dat IVV de GzA’s waardeert en spreekt de
hoop uit dat zij ook tijdens de uitvoering van hun werk gemotiveerd
zullen blijven. De opleiding is verzorgd door de MZ en is erkend door het ministerie van Volksgezondheid.Vanwege de Covid-19 maatregelen, heeft deze diploma-uitreiking virtueel plaatsgevonden, meldt de MZ. De studenten zijn in groepen verdeeld, waarbij zij tezamen met het hoofd van IVV fysiek aanwezig waren voor het afleggen van hun eed en ondertekenen van de diploma’s. Deze diploma’s werden symbolisch uitgereikt aan de geslaagden. Het insigne moesten de geslaagden zelf opspelden. Jintie heeft de geslaagden aanbevolen om de drie woorden ‘kennis, vaardigheden en attitude’ mee te nemen wanneer zij met het echte werk in het binnenland van start zullen gaan. Uit de groep is Marijke Pomba de best geslaagde. Zij werd beloond voor de theoretische en praktische prestaties en goede attitude. Zij mocht een enveloppe met een geldbedrag in ontvangst nemen. …………


Lees verder