Multidisciplinaire inspectie gestart

Er is een aanvang gemaakt met de multidisciplinaire inspectie die gevoerd wordt in het kader van de controle en naleving van de COVID-19-protocollen bij voornamelijk de horecasector. Het gaat om de clusterinspectie die gedaan wordt door de Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J), Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), Economische Controle Dienst (ECD), de ministeries van Defensie en Justitie en Politie en bestuursopzichters.
De inspecteur-generaal, Rowan Noredjo, die de leiding heeft bij de clusterinspecties benadrukt ten overvloede dat eenieder, in deze de horecasector, verplicht is om de COVID-protocollen na te leven. De controle is nodig ter bescherming van zowel de werkgevers als werknemers en burgers die gebruik maken van de diensten van deze bedrijven.
Naar aanleiding van de gestegen positieve COVID-19-gevallen wordt de inspectie opgevoerd en zullen die dagelijks plaatsvinden. Naast de horecasector zullen ook onder andere casino’s en supermarkten worden bezocht. Bij de controle op de naleving van de protocollen wordt er ook gekeken naar onder andere de hygiëne en relevante documenten van het bedrijf en werknemers.
Bij direct gevaar waarbij de protocollen niet nageleefd worden, zal er niet geschroomd worden om over te gaan tot sluiting van de zaak. Bij herhaaldelijke overtredingen zal er overgegaan worden tot het intrekken van de vergunning. Ten behoeve van de gezondheid van elke burger zal er, indien nodig, hard opgetreden worden, om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken en zorgen voor een gezonde samenleving en veilige werkomstandigheden.
Arbeidsinspecteurs moeten toezien op de naleving van wettelijke bepalingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en bescherming bieden aan werknemers bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Een andere taak is het verschaffen van inlichtingen over de arbeidswetgeving en het geven van technische adviezen met betrekking tot veiligheid en gezondheid aan werkgevers en werknemers.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald