Mulo C als pilot

03/09/2020 05:50 – Naomi Hoever
 
PARAMARIBO – Het Meer Uitgebreid Lageronderwijs (Mulo), dat uit een A- en B-richting bestaat, wordt uitgebreid met een richting C. Die zal toegespitst zijn op de talen, ICT en maatschappij. Hiermee wordt ingespeeld op behoefte van leerlingen, die geen interesse hebben in de vakken boekhouden, handelsrekenen, wis- en natuurkunde.
Uit een onderzoek onder vijftienhonderd muloleerlingen blijkt dat er animo is voor de C-richting. Minister Marie Levens van Onderwijs en Cultuur spreekt zelfs van een “grote belangstelling”. Dit onderzoek is in het tweede en derde muloleerjaar gedaan en is vorige week afgerond. De nieuwe richting, die nu wordt voorbereid, zal beginnen als een pilot.
In het nieuwe schooljaar zal het leerprogramma in het eerste kwartaal van het eerste leerjaar op Lager Beroepsonderwijs (LBO) en Mulo hetzelfde zijn. De stof, die door sluiting van de basisscholen vanwege de corona-uitbraak niet kon worden behandeld in het laatste kwartaal van het vorig schooljaar, staat dan op het lesrooster. Een toets in december biedt een tweede kans aan LBO-leerlingen die bij de toets van vorige maand niet zijn geslaagd voor de mulo.
Het nieuwe schooljaar begint naar verwachting met 144.000 leerlingen, voor wie elfduizend leerkrachten beschikbaar zijn. Het ministerie werkt voor een vlotte start en het vervolg daarvoor samen met buschauffeurs, bootslieden, interieurverzorgsters en tuinlieden. Het departement verwacht door de coronasituatie te worden geconfronteerd met uitdagingen.
Er zijn in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid protocollen ontwikkeld voor het onderwijs. “Onder alle omstandigheden zullen de Covid19-protocollen binnen GLO-, VOJ- en VOS-scholen gelden”, zegt de bewindsvrouw. Levens benadrukt dat het doel is Covid-19 veilige scholen met onder meer goede ventilatie, schone gebouwen en erven en hygiënisch sanitair. Elke school krijgt een Covid-19-pakket met zeep, alcohol en reserve mond- en neusmaskers. Ook transport, zowel op straat als te water, zal Covid-19-proof zijn. Per lokaal zullen maximaal tien leerlingen worden toegelaten.
Intussen is ook bekend geworden dat het Bureau Onderwijs Binnenland na jaren weer is ingesteld met het doel door extra aandacht voor het binnenland de resultaten te bevorderen. Dit jaar hadden Brokopondo en Sipaliwini een slaagpercentage van 60 procent bij de landelijke toets. Voorgaande schooljaren was het percentage direct geslaagden nog geen 35. Echter, de toets werd vanwege de Covid-19-situatie slechts afgenomen in delen van rekenen en taal. De leervakken werden eruit gelaten.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname