Monumentenliefhebbers in beroering over verkoop Corner House

09/09/2020 09:59 – Audry Wajwakana

 
PARAMARIBO – Een advertentie over de openbare verkoop van het pand op de hoek van het Onafhankelijkheidsplein en de Waterkant, beter bekend als Corner House, zorgde voor opschudding bij monumentenliefhebbers. Het gebouw, waarvan het voormalige bauxietbedrijf Suralco de eigenaar is, wordt door het notariaat Mannes ten verkoop aangeboden.
Het monumentale pand uit 1821 staat op de Unesco Werelderfgoedsite en is onder toezicht van Stichting Monumentenzorg Suriname. “Onze grootste zorg is dat het historische pand in handen komt van iemand die het hart niet op de juiste plek heeft voor Surinaams erfgoed”, zegt Stephen Fokké, voorzitter van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES). Fokké, die samen met SGES de bewaker is van de Unesco Werelderfgoedsite van de historische binnenstad van Paramaribo, zegt erg geschrokken te zijn toen hij door een vriend attent werd gemaakt op de verkoop van het monumentale pand. Zelf kan de stichting niet bepalen wie de nieuwe eigenaar moet worden. Hoewel er een Monumentenwet is, die voorschrijft hoe om te gaan met historische panden, zijn er volgens hem tal van voorbeelden in de praktijk, die weergeven dat eigenaren deze wet aan hun laars lappen.
Frappant vindt Fokké dat er in de advertentie niet duidelijk vermeld wordt dat het om Corner House gaat. Notaris Germaine Fransman, die belast is met de inschrijvingen, zegt dat het notariaat werkt met de kadastrale omschrijving. Vanwege de geheimhoudingsplicht is het notariaat niet bevoegd in te gaan op vragen van de krant. “Het gebouw is één van de meest unieke panden in de historische binnenstad van Paramaribo en heeft ook een fantastisch interieur dat een stukje geschiedenis verbeeld. Onze grootste zorg is dat de nieuwe eigenaar het gebouw in elkaar laat donderen om er iets anders voor in de plaats op te zetten”, zegt Fokké.
Ook historische romanschrijfster Cynthia McLeod is verbouwereerd en vindt de advertentie over de openbare verkoop van het historische pand ongepast. “De Alcoa is meer dan honderd jaar in Suriname actief geweest. Het is dankzij Surinames bauxiet dat Alcoa groot en rijk is geworden. Ze is in 1916 gekomen en betaalde een dubbeltje per ton aan Suriname, terwijl ze enorm veel winst heeft geboekt. Als het bedrijf 100 procent winst had gemaakt, dan heeft Suriname maar 1 procent eraan verdiend”, zegt ze verontwaardigd. Ondanks dat ook Suriname baat had aan deze investering, vindt de historische romanschrijfster dat Suriname toch beter verdient. “Het zou de Suralco sieren als ze dit gebouw aan de Surinaamse gemeenschap zouden schenken. Vooral omdat het Hoekhuis de eerste opening, de poort, naar de Unesco Werelderfgoedlijst is”, zegt McLeod. Net als Fokké ziet McLeod graag dat het pand gemanaged wordt door een stichting, zoals er voor het voormalig huis van Elisabeth Samson een speciale stichting is opgericht.
In 2016 had Stichting Stadsherstel al aan de bel getrokken over het belang van Corner House na het vertrek van Suralco. Helaas is er volgens Johan Roozer van Stichting Monumentenzorg Suriname door de onderhandelaars met Suralco onvoldoende gekeken naar de historische panden, die in het bezit zijn van de bauxietmaatschappij. “Suralco heeft op zich ook een bijdrage geleverd aan het Surinaams gebouwd erfgoed. Er is alleen maar gekeken naar geld en niet naar het cultureel erfgoed”, zegt Roozer. Behalve ruchtbaarheid geven over de verkoop op de Facebookpagina van SGES, zijn diverse erfgoedinstanties al bezig een strategie uit te zetten hoe het beste hieruit te halen voor Suriname.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname