Monique Veira geïnaugureerd als hoogleraar aan de Juridische Faculteit

Monique Veira is vandaag geïnaugureerd tot hoogleraar van de Juridische Faculteit aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij is de eerste vrouw die beëdigd is tot hoogleraar bij de Juridische Faculteit. De titel van de oratie is: ‘Partnerrelaties en het wettelijke erfrecht in Suriname (1869 – heden). Ook is een leerstoel ingesteld, die door Veira bekleed wordt, getiteld: ‘Privaatrecht met het accent op erfrecht’.
Volgens Shanti Venetiaan, voorzitter van het bestuur op de Universiteit, heeft Veira een lange staat van dienst. Zij heeft op verschillende gebieden haar krachten gegeven. {mp3}vene14juli21{/mp3}
Veira is een ieder dankbaar die een bijdrage geleverd heeft aan het vandaag behaalde resultaat. Zij aanvaard het aan haar opgedragen taak met genoegen.{mp3}veira14juli21{/mp3}

………… (ABC)


Lees verder

Bron: Ampie’s Broadcasting Corporation