Mogelijkheden voor verdieping samenwerking India en Suriname besproken

De Indiase ambassadeur Mahender Singh heeft de mogelijkheden voor uitbreiding en verdieping van de samenwerking met Suriname besproken tijdens een bezoek aan minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De ambassadeur was bij de bewindsman voor kennismaking. In aanwezigheid van enkele stafleden van LVV, zijn de lopende projecten geëvalueerd en afspraken gemaakt om deze projecten vlot verder af te werken.
Er is onder andere nader ingegaan op de mogelijkheden voor institutionele versterking. Vanuit zijn ervaring hield de ambassadeur een betoog waar Suriname en India de relatie verder kunnen uitbreiden. Hij vindt dat Suriname een zeer gezegend land is en beschikt over vruchtbare grond en kwalitatief goed water. Verder gaf de diplomaat aan, dat hij ervan overtuigd is dat Suriname op onder andere agrarisch gebied een voorname plaats kan innemen binnen de regio.
Afgesproken is dat het ministerie van LVV voorstellen zal uitwerken en die opsturen naar de ambassadeur, waarna zaken verder aangepakt zullen worden. De Indiase ambassadeur rekent erop dat er nieuwe samenwerkingsgebieden geïdentificeerd kunnen worden om zodoende mee te helpen de natuurlijke hulpbronnen van Suriname te ontwikkelen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald