Mogelijk corona-uitbraak in bejaardentehuis

31/08/2020 09:57 – Van onze redactie
 
PARA – Er is vermoedelijk sprake van een COVID-19-uitbraak bij een bejaardeninstelling in het district Para. Een bejaarde vrouw die positief werd getest is onlangs op de afdeling intensive care van een ziekenhuis opgenomen. Deze zaak kwam aan het licht toen een personeelslid ziek werd en uiteindelijk positief werd getest op het coronavirus.
In zeer korte tijd begonnen ook andere personeelsleden en bewoners zich onwel te voelen. De redactie van de Ware Tijd vermeent dat de leiding van de instelling zou hebben verboden dat de informatie aan derden wordt gegeven. Zo zou aan werknemers zijn meegedeeld dat ze bij een COVID-19-test niet mogen aangeven dat ze bij de voornoemde instelling werken.
Intussen zijn kort na elkaar twee bewoners overleden. Of deze twee personen aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden is vooralsnog onduidelijk. Het personeel dat in zelfquarantaine is, mag van de leiding van het verzorgingstehuis geen contact hebben met huisgenoten, maar dient wel elke dag op het werk te verschijnen.
Aan medewerkers werd voorgehouden dat indien zij met andere in contact komen zij een boete van de overheid riskeren. Bewoners van de instelling werden onlangs positief op het virus getest, maar er werden geen maatregelen getroffen om verdere besmettingen te voorkomen. Het personeel werd voorgehouden dat zij voor haar eigen veiligheids- en beschermingsmiddelen moet zorgen.
De ongeveer dertig bewoners hebben dagelijks onderling contact. Naar verluidt zou de directie van het tehuis het BOG reeds op de hoogte hebben gesteld van de positieve gevallen bij de instelling. Tot op heden zijn er naar verluidt geen acties ondernomen om de instelling te ontsmetten. Gevreesd wordt voor het ergste. Uit angst om zelf besmet te raken hebben enkele personeelsleden hun ontslag ingediend.
  Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname