Moderna vaccins bestemd voor specifieke doelgroepen

De 10.000 doses Moderna-vaccins uit Nederland zullen ingezet worden op specifieke indicaties. Zwangerschap is een van de indicaties, maar ook kankerpatiënten die een chemotherapie ondergaan zullen met dit vaccin ingeënt worden. In Suriname zijn er nu drie merken vaccins: AstraZeneca, Sinopharm en Moderna.Aan de technische adviescommissie voor vaccineren is advies gevraagd welke specifieke risicogroepen nog kunnen worden toegevoegd om het Moderna vaccin te mogen ontvangen. De directeur Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul zegt dat er voldoende AstraZeneca en Sinopharm-vaccins zijn de rest van de bevolking. “Elk vaccin dat goedgekeurd is door de Wereldgezondheidsorganisatie is goed. Wij moeten zoveel mogelijk Surinamers inenten om de kans op ernstige ziekte en mortaliteit te verkleinen,” stelt Gajadhar Sukul.

De Moderna vaccins zijn onderdeel van het steunpakket dat Nederland aan Suriname geeft in de strijd tegen Covid-19, meldt de Communicatiedienst Suriname.  Het ministerie van Volksgezondheid had een hulpverzoek ingediend voor het beschikbaar stellen van Moderna-vaccins voor specifieke doelgroepen, met zwangere vrouwen als voornaamste groep. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij heeft het transport gefaciliteerd.
Het vaccin is uitgebreid beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit door het Europees Geneesmiddelen Agentschap en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In Nederland adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren met een mRNA-vaccin. Moderna is een mRNA-vaccin met een bijzonder goede beschermingsgraad. “Wij hebben advies gekregen van de medische vakgroep gynaecologie om zoveel mogelijk zwangere vrouwen te vaccineren, vooral degenen die boven de 30 jaar zijn. Er wordt door medisch deskundigen overal in de wereld geadviseerd om een mRNA-vaccin te gebruiken voor zwangere vrouwen. ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com