MMC neemt VHP-centrum voor covid-opvang in gebruik

Het Mungra Medisch Centrum (MMC) heeft zondagavond het VHP-centrum in Nickerie officieel in gebruik genomen voor opvang van Covid-patiënten die thuis in isolatie zijn. In het westen (Nickerie, Coronie en Apoera) zijn deze maand zes personen overleden aan Covid-19. Medisch directeur van MMC, Djoties Jaggernath, zegt in gesprek met Starnieuws dat het ziekenhuis druk bezig is met opschalen om meer Covid-patiënten op te kunnen vangen. Er worden zieken uit Nickerie, Coronie en Apoera opgenomen in MMC. Zo is de vrouwenafdeling van het ziekenhuis nu ingericht om Covid-patiënten, die ziekenhuis behoeftig zijn, op te vangen. Hierdoor is de capaciteit opgevoerd naar 30 bedden, waarvan tot zondag 21 bezet waren. In de Medium Care Unit kunnen nu 5 zieken worden opgevangen, in plaats van 1 tot 2. De situatie in Apoera is ook zorgwekkend. In het ziekenhuis zijn er 6 patiënten opgenomen. In het Staatslogeergebouw van
Apoera zijn er 16 personen en in thuis 19 in isolatie. Apoera beschikt over
1 arts, 6 verpleegkundigen en 2 gezondheidsassistenten.In Nickerie zijn er 30 personen in thuisisolatie zonder bewaking, waardoor de vrees bestaat dat meer mensen geïnfecteerd kunnen raken. Het VHP-centrum om geïnfecteerden op te kunnen vangen. Er is daar verpleegkundige zorg en bewaking zodat de besmetting tot het minimum kan worden gereduceerd. …………


Lees verder