Miskin: Bijeenkomst en beslissingen Hooghart zijn nietig

17 Oct, 00:00

Advocaten die het CLO-Collectief onder leiding van Michael Miskin bijstaan, hebben aangegeven dat besluiten genomen op een vergadering vrijdag, nietig zijn. Miskin om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij zich niet druk maakt om de vergadering die gehouden is door CLO-voorzitter Ronald Hooghart. Er zijn regels over hoe een Assemblee van de Ledenraad bijeen wordt geroepen. Ook zijn er procedures om royement uit te spreken. Ook voor aanvulling van het bestuur moet de juiste procedure worden gevolgd. 

Vrijdag is tegen CLO-voorzitter Hooghart een kort geding ingediend. Hierin wordt gevraagd aan de rechter om Hooghart te verbieden om de CLO te vertegenwoordigen. Volgens de statuten wordt de organisatie door het dagelijks bestuur vertegenwoordigd, dat naast de voorzitter bestaat uit de secretaris-generaal en de penningmeester. Brieven en oproepen zijn alleen door Hooghart getekend. Al deze brieven hebben geen rechtskracht volgens het CLO-Collectief waarvan de secretaris-generaal (Miskin) en penningmeester (Glenn Swamipersad) deel van uitmaken. 

Hooghart heeft aangegeven dat Miskin geen secretaris-generaal is. Alleen Hooghart zou in functie zijn gekozen. Miskin merkt op dat in een bestuursvergadering de functies van secretaris-generaal, penningmeester en adjunct-secretaris-generaal zijn bekendgemaakt en bekrachtigd. Hij merkt op dat er minstens vier akkoorden zijn van de CLO die hij heeft ondertekend in zijn functie als secretaris-generaal. 

Miskin merkt op dat in de jaren negentig van de vorige eeuw ook een conflict was binnen CLO. Het heeft een hele tijd in beslag genomen om deze zaak tot een goed einde te brengen. Uiteindelijk is via de rechter een bestuursverkiezing afgedwongen. Miskin zegt toen ook veel contact te hebben gehad met advocaten. “Ik ben dus ervaringsdeskundige”, merkt hij op. Hij verwacht dat deze strijd ook via de rechter zal worden beslecht. Maandag belegt het CLO-Collectief een vergadering met besturen van de lidbonden. 

Advertenties

Friday 16 October

Thursday 15 October

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com