MinOWC gaat samenwerking aan om te voorzien in behoefte aan laptops

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is een publiek-private samenwerking aangegaan met het Surinaamse bankwezen en Suriname Cloud Services NV. Middels deze samenwerking wil het ministerie de mogelijkheid creëren voor deelnemers aan het Surinaamse onderwijs om kwaliteitslaptops met lange garantie tegen een zo gunstig mogelijke prijs aan te schaffen. De banken ondersteunen dit project met een speciale financiering tegen een speciale rente en met een gunstige looptijd.
Digitalisering van het onderwijs is een speerpunt binnen het onderwijsbeleid van minister Marie Levens. Digitaal onderwijs is immers een middel om de ontwikkeling van leerlingen te optimaliseren en educatieve organisaties efficiënter te maken. Hier gaat echter een grote investering mee gemoeid en de overheid beschikt thans niet over voldoende financiële middelen om dit te realiseren.
Daarom hebben het MinOWC, het bankwezen en Suriname Cloud Services de handen ineengeslagen en elkaar als partners gevonden. Het ministerie heeft voorwaarden bepaald waarbinnen leerkrachten en leerlingen op korte termijn over digitale hulpmiddelen kunnen beschikken.
Het ministerie heeft via haar partners afspraken gemaakt met internationale fabrikanten om te kunnen zorgen voor laptops tegen zeer lage prijzen met een lange garantieduur, gespecialiseerde klantenservice, een leenapparaat wanneer nodig en tegen zeer gunstige financieringstarieven bij de Surinaamse banken.
Hiermee kan daadwerkelijk een aanvang gemaakt worden met het implementeren van digitale leeromgevingen en de training en begeleiding van de gebruikers. Ook zal het beschikbare lesmateriaal ter beschikking zijn zodat dit niet via een internetverbinding gedownload hoeft te worden.
Dit betreft een niet-commercieel traject waarbij het ministerie toezicht zal blijven houden op de voortgang. Minister Levens: “Met dit project maken we een grote stap naar een goede voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Vanaf oktober 2021 zal het vernieuwde onderwijssysteem van start gaan en digitalisering zal daarbij een belangrijke rol spelen.”
Woensdag wordt het project gelauncht, de eerste laptops zullen in september al de weg naar hun nieuwe eigenaren vinden.