Ministerie van Onderwijs: “Geen bursalen teruggeroepen uit Cuba”

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur spreekt berichten tegen dat zij bursalen heeft teruggeroepen uit Cuba. Alle bursalen die via het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur op Cuba studeren in het formele studiebeurzenprogramma Cuba-Suriname, studeren door. Ze zijn niet teruggeroepen door het ministerie.
De studenten die buiten het formele beurzenprogram van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur met andere middelen zijn gaan studeren, zijn formeel geen bursalen. Studenten die zonder beurs van het ministerie van Onderwijs studeren, maar met andere middelen studeren, onder andere van hun ouders, bedrijven, andere ministeries of studielening, zijn geen bursalen.
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de bevoegdheid niet die studenten terug te roepen. Dat is dus ook niet gebeurd, meldt het ministerie.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald