Ministerie Ruimtelijke Ordening en Milieu en WWF Guianas gaan nauwer samenwerken

Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu en directeur David Singh van WWF Guianas hebben gisteren een overeenkomst getekend voor nauwere samenwerking. De organisatie gaat haar expertise inzetten om bij te dragen aan overheidsbeleid voor natuurbescherming en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het gaat om institutionele-, technische- en financiële ondersteuning.
Centraal in het Memorandum of Understanding (MoU) staat de ontwikkeling van een strategisch meerjarenplan 2020-2025 voor het ministerie en een korte termijn actieplan voor 2020-2021. Daarin is de invoering van de Milieuraamwet een belangrijk onderdeel. Deze nieuwe wet voorziet in regels, die een evenwichtige balans zullen creëren tussen economische groei en milieubescherming
De bewindsman maakte van de gelegenheid gebruik om WWF Guianas te bedanken voor het werk dat zij verricht in Suriname op het gebied van natuurbescherming en verduurzaming. De minister benadrukte tevens het een uitdaging te vinden om dit nieuw ingestelde ministerie te mogen leiden.
David Singh, directeur van WWF Guianas, ziet de instelling van dit ministerie als een grote aanwinst voor Suriname. “WWF staat klaar om u en uw ministerie de nodige ondersteuning te geven en daarmee een duurzame toekomst voor natuur en mens te helpen realiseren.”
De organisatie heeft een jarenlange relatie met diverse ministeries en andere overheidsorganen. De focus is voornamelijk gericht op capaciteitsversterking van de organen die belast zijn met de controle op naleving van milieuvraagstukken.
Deze samenwerking wordt met de ondertekening van de overeenkomst versterkt. De komende maanden werken partijen aan het meerjaren- en het actieplan voor korte termijn.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald