Ministerie AW en J wil kansen werkloze jeugdigen vergroten

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) is gestart met het project ‘Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen en werkzamen.’ Het doel hiervan is het versterken en of bijbrengen van de nodige ‘hard skills en soft skills’ van voornamelijk werkloze jeugdigen om hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten. Deze kansen kunnen zijn als klein ondernemer of werknemer.
Dit project is ingediend bij de Basic Needs Trust Fund (BNTF) en wordt gefinancierd door de Caribbean Development Bank (CDB) en duurt van november 2020 tot en met juni 2021. De directe uitvoer en coördinatie van dit project ligt in handen van het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt, onder leiding van Naomi Esajas-Friperson.
Aan dit project kunnen jeugdigen in de leeftijdscategorie 16-24 jaar deelnemen, die niet schoolgaand zijn, werkloos zijn en willen gaan ondernemen of op zoek zijn naar een baan bij een werkgever. Ook werkende jeugdigen, die op zoek zijn naar een andere uitdaging kunnen meedoen aan dit project. De trainingen zullen worden verzorgd in de districten Paramaribo, Wanica, Saramacca en Nickerie.
De bedoeling is om honderd geselecteerde jongeren te trainen en coachen middels technische- en vakgerichte trainingen op het gebied van horeca, toerisme en micro- ondernemerschap. Personen die ervoor kiezen om ondernemer te worden, zullen de nodige training, begeleiding en incentives krijgen om hun onderneming te kunnen starten. Wie ervoor kiest om voor een werkgever te gaan werken, wordt begeleid in het zoeken naar een baan.
Elke vaktraining zal afgerond worden met een praktijktoets, waarna met goed gevolg de trainee wordt voorzien van een certificaat van het trainingsinstituut. De trainingen zullen verzorgd worden door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en Suriname Hospitality and Tourism Training Center (SHTTC).
Minister Rishma Kuldipsingh heeft aangegeven, dat dit project geïnitieerd is vanuit het beleidsgebied van het ministerie om de om-, her- en bijscholing van de beroepsbevolking ter hand te nemen en het gegeven dat vooral jeugdigen niet te allen tijde volledig voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt.
De bewindsvrouw roept de jeugdigen daarom op om deze kans voor de gratis om-, her en bijscholing met beide handen aan te grijpen en te gaan voor ondernemerschap dat een van de bouwstenen is van de economie. Met dit project wil het ministerie onder andere een bijdrage leveren aan bestrijding van werkloosheid onder jongeren.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald