Minister Volksgezondheid vreest toename Covid-gevallen

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid verwacht de komende week een sterke toename van covid-besmettingen. Hij baseert dit op de grote illegale bijeenkomsten die de afgelopen tijd zijn gehouden, en het feit dat steeds minder mensen zich laten testen. Ondertussen neemt het aantal personen dat met covid-klachten wordt opgenomen, toe. De minister vreest dat als er niet gauw een verandering komt, de ziekenhuizen genoodzaakt zullen zijn om bepaalde diensten waaronder operaties, gaan moeten stoppen om al de covid-patiënten te kunnen behandelen. De afgelopen week heeft Covid vier levens geëist.De grootste uitdaging in de strijd tegen Covid is de samenscholing, benadrukt Ramadhin. Het schijnt heel moeilijk te zijn voor mensen om niet aan grote groepen deel te nemen en 1.5 meter afstand te houden van elkaar. Voor bedrijven is dit ook een heel moeilijke opgaaf. Net als bepaalde groepen mensen doen sommigen weinig tot geen moeite om zich te houden aan de regels. De maatregelen van de afgelopen twee weken zijn verlengd, met uitzondering van bedrijven die open mogen onder de ontwikkelde protocollen. Maar er komt een Covid-brigade die strenger erop gaat toezien dat men zich aan de maatregelen houdt. Fikse boetes en sluiting van bedrijven moeten een gedragsverandering teweeg brengen.
De situatie is nu nog stabiel, deelt Ramadhin mee. Er is nog geen daling. Daarnaast zijn de effecten van de feestweek, kerst en owru yari, nog niet te merken, deelt Ramadhin mee. “De verwachtingen voor de komende week zijn somber,” deelt hij mee.  “We hebben de beelden gezien. Ondanks de vele adviezen zijn er hier en daar toch feesten en andere momenten van samenscholingen georganiseerd. We verwachten dat er de komende week een inhaalslag te zien zal zijn van personen die nog ziek zullen of kunnen worden.”
Ramadhin roept eenieder op die klachten heeft die bij Covid-19 passen, zich direct te laten testen. Hij geeft aan dat  weinig mensen, die wel klachten hebben, zich niet laten testen. Het gevaar hierbij is dat deze mensen door hun bewegingen,weer anderen kunnen besmetten. Er zijn mogelijkheden en plekken zat waar men zich kan laten testen, benadrukt Ramadhin. Er is geen tekort aan testmateriaal. Testen kan erger voorkomen, benadrukt hij. Bij alle ziekenhuizen loopt de opname van coronapatiënten storm, haalt Ramadhin aan. Er heerst bezorgdheid bij dezorgverleners.
“We moeten nu echt gaan werken aan een gedragsverandering,” merkt Ramadhin op. “Dat zeggen we niet zomaar. We willen niet gaan naar het punt dat we de reguliere zorg nu al gaan afschalen. Dat betekent dat we afdelingen in ziekenhuizen gaan moeten sluiten, dat we geplande operaties gaan moeten uitstellen. Dat heeft risico’s. Een knieoperatie kan je misschien uitstellen. Maar voor iemand anders kan het uitstellen van een operatie het leven kosten. We willen niet afschalen. Maar al er geen verandering komt moeten we wel,” waarschuwt Ramadhin.

René Gompers
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com