Minister Tjong-Ahin wil onderzoek naar cyanidegebruik bij goudwinning

09/11/2020 10:04 – Gilliamo Orban

Een lucht van de mijn waarbij de cyanide in de emulsie op het dekzeil (wit) gedaan wordt. Het dekzeil moet voorkomen dat deze gevaarlijke chemische stof in grond terechtkomt. : ProBios  
PARAMARIBO – Minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) wil dat dringend onderzoek wordt gedaan naar gebruik van chemische stoffen met mogelijk cyanide, bij de goudwinning, omdat dit verontrustend is voor de samenleving. “Er moet onderzocht worden wat hun chemische samenstelling is en het effect van het gebruik op het milieu. Aan de hand van deze analyse zien wij graag aanbevelingen tegemoet over de stappen die de regering, met name het ministerie, zal moeten nemen om dit probleem aan te pakken.” Dit schrijft Tjong-Ahin aan Cedric Nelom, de waarnemend directeur van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos), een werkarm van het ministerie.
In gesprek met de Ware Tijd zegt de bewindsman dat er voldoende wetgeving is om een onderzoek te doen naar wat er gebeurt in het binnenland door voornamelijk Chinese goudzoekers. Hij verwijst naar de Milieuraamwet die al in werking is. “Het gaat om een raamwet en sommige zaken kunnen we niet uitvoeren. Maar wat binnen de grenzen van de wet mogelijk is, zullen we doen, want de vervuilers van het milieu wachten niet op ons en we moeten actie ondernemen.” Zijns inziens is er te lang gedoogbeleid gevoerd. “Het is niet de bedoeling om met de botte bijl te hakken, maar we zullen wel zoveel mogelijk de mensen begeleiden om ons milieu te beschermen.”
Er wordt volgens hem beweerd dat de chemicaliën die worden gebruikt (Jinchan en Wapai, … red.) milieuvriendelijk zijn, maar het ministerie heeft informatie dat er cyanide in die stoffen zit, wat gevaarlijk is voor mens, dier en omgeving. Tjong-Ahin zegt dat cyanide wordt gebruikt door grote goudbedrijven, maar dat moet gebeuren onder strenge controle en door deskundigen in een gesloten systeem.
De minister wijst de Nimos-directeur erop dat gezien de recente gebeurtenissen rond de import, opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen, het belangrijk is dat spoedig wordt gestart met de uitvoering van enkele artikelen van de Milieuraamwet. Het gaat onder meer om artikel 35 waarin regels staan over de wijze van invoer, uitvoer, veilige opslag, behandeling, het transport, gebruik en het ontdoen van gevaarlijke stoffen.
In afwachting van de operationalisering van de Nationale Milieu Autoriteit (NMA), die belast zal worden met de uitvoering de wet , moet alvast worden begonnen met de registratie van bedrijven en personen die zich daarmee bezighouden. Uit eerdere informatie is gebleken dat het Nimos al een concept lijst van gevaarlijke stoffen heeft samengesteld. De minister vraagt dat deskundigen van het ministerie deze lijst krijgen voor een laatste screening, waarna ze tentatief gebruikt kan worden om de initiële registratie te starten.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname