Minister Somohardjo: “Kerstperiode benutten om te bezinnen”

In zijn kerstboodschap namens de regering roept minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) de samenleving op om deze periode goed te benutten en bezinnen om een stevige fundering te leggen voor een sterke Surinaamse natie, die in welvaart en welzijn zal leven. De bewindsman stond gisteren in zijn televisietoespraak niet alleen stil bij de betekenis van kerstfeest voor de christenen, maar ook bij de beproeving die wordt ondergaan door de COVID-19-pandemie.
“Het vertrouwen in de Almachtige geeft ons de zekerheid dat het weer goed komt. Voor onze christen zusters en broeders, overal ter wereld, staat deze periode in het teken van de geboorte van Jezus Christus,” zei de bewindsman. Deze periode wordt daarom met vreugde en blijdschap beleefd, niet alleen door christenen maar ook door niet-christenen.
Echter, vanwege de verergerde COVID-19-situatie, zullen de kerkdiensten rond kerstmis, waaronder de nachtmis op kerstnacht, online plaatsvinden, met de technische ondersteuning van de regering. Gelovigen zullen niet fysiek aanwezig kunnen zijn, maar dat zal de vrolijke kerstsfeer niet onderdrukken, stelt Somohardjo.
Voor de christenen betekent de komst van Jezus Christus, de openbaring van God aan de mens. Hij is gekomen als redder van de mensheid, de verlosser, de brenger van vrede en licht. In de samenleving zien we dat deze periode bij uitstek wordt gebruikt om het innerlijke te reinigen en de harten tot leven te brengen. Mensen worden vrijgeviger, de gevoelens van medeleven nemen toe, men is bereid om te delen met anderen en vele liefdadigheidsactiviteiten worden ontplooid. Het is een duidelijk bewijs dat de kerstsfeer een positieve invloed heeft op de sociale interactie van de mensen.
In de kerstperiode worden velen geïnspireerd om open te staan voor de noden van anderen. We worden in deze periode eraan herinnerd dat, bejaarden, minstbedeelden, mensen met een beperking en vrijwel eenieder in nood, de ondersteuning van de gemeenschap moet krijgen. Zo worden we bewuster dat elke burger een verantwoordelijkheid draagt naar zijn medeburger toe.
In onze huidige situatie is deze kerstperiode van grotere symboliek: we hebben verschillende beproevingen ondergaan. De COVID-19-pandemie betekende een verdere verzwaring van die beproevingen. De boodschap van geloof, hoop en liefde maakt dat we sterk blijven. Het vertrouwen in de Almachtige geeft ons de zekerheid dat het weer goed komt.
Volgens de minister is het onze plicht om gezamenlijk, zonder onderscheid in geloof of afkomst, te werken aan ons geliefd Suriname. “Deze regering heeft oprechte intenties, om samen met u verder te werken aan het duurzaam ontwikkelen van ons geliefd Suriname,” zei Somohardjo.
De Biza-minister heeft de gemeenschap opgeroepen om de COVID-19-maatregelen nauwgezet in acht te nemen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald