Minister Somohardjo: Een geslaagde multi-culturele samenleving

Suriname is een schoolvoorbeeld van een geslaagde multi-etnische, multireligieuze, en multiculturele samenleving. Dit gegeven moeten wij met ons allen koesteren. Woorden van minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken vanmorgen bij de kranslegging te Sana Budaya ter herdenking van 130 jaar Javaanse Immigratie. De bewindsman, die tijdens de herdenkingsceremonie van de Vereniging Herdenking Javaaanse Immigratie (VHJI) de president van de Republiek Suriname vertegenwoordigde, zei dat wij als natie één gemeenschap vormen. 

“Het is van belang dat het gevoel van verbondenheid leeft tussen ons. Echter weten wij allemaal dat dit niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Daarom heeft de president in zijn inaugurele rede van 16 juli aangegeven dat tot de speerpunten van beleid van de regering zal behoren: het voeren van een cultuurbeleid tot bevordering van bekendheid en respect voor elke groep waarbij de gemeenschappelijke bestemming als natie steeds voorop wordt gesteld. Het gaat hierbij om eenheid in verscheidenheid.” Aan de universiteit zullen bijzondere leerstoelen komen voor onderzoek naar en behoud van het culturele erfgoed van de bevolkingsgroepen.

Minister Somohardjo zei dat met de komst van de eerste Javanen op 9 augustus 1890 de eerste steen is gelegd voor de vorming van een Surinaams-Javaanse gemeenschap, welke ook mede heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de multi-etnische, -religieuze en -culturele samenleving. Deze dag valt onder de belangrijke nationale herdenkingsdagen die Suriname rijk is waarvan de viering ervan vandaag, vanwege de Covid-19 pandemie, enigszins aangepast plaatsvindt.
De Javanen werden, na de Chinezen en Hindostanen, als laatste groep naar Suriname gehaald als contractarbeiders. Deze eerste groep Javanen waren na hun contractperiode nog grotendeels vertegenwoordigd in de laagste klasse van de samenleving met slecht betaalde banen en banen waarop werd neergekeken. “Echter, mede dankzij de inzet en offers van onze hardwerkende Javaanse broeders en zusters, behoort deze situatie al tientallen jaren tot het verleden en hebben onze Javaanse broeders en zusters gedurende 130 jaar, vanuit een achterstandspositie, zich kunnen opwerken op de maatschappelijke ladder van waaruit zij hun bijdrage leveren aan de verdere opbouw van ons geliefd Suriname. Ook in politiek opzicht zijn de Javanen niet weg te denken in onze samenleving.

De minister riep op om deze bijzondere dag goed te benutten om met samenzijn en aandacht voor elkaar te geraken tot een natie die in welvaart en welzijn kan samenwerken voor een beter bestaan voor de generaties die na ons verder moeten gaan. Hij feliciteerde het volk van Suriname, maar in het bijzonder de Javaanse broeders en zusters met de herdenking van 130 jaar Javaanse Immigratie, alsook de Surinaamse gemeenschap met de Dag der Inheemsen, die vandaag samen met de herdenking Javaanse Immigratie wordt herdacht. 

VHJI-voorzitter Elwin Atmodimedjo merkte op dat Javaanse immigranten grote offers hebben gebracht om de generaties na hen hoop te geven op een betere toekomst. “De culturele rijkdommen, normen en waarden, noeste arbeid en saamhorigheid zijn enkele ingrediënten die zij ons hebben meegegeven”, gaf hij aan.  Corona heeft zijn weerslag op onze economie. We staan voor uitdagingen die we niet in de hand hebben. Atmodimedjo riep op tot hard werken om uit de malaise te komen. Hij stelde dat we het samen zullen doen. De waarden die de Javaanse samenleving heeft meegekregen van haar voorouders vormen de ingrediënten om hieruit te komen. Datgene waarvoor de eerste Javaanse immigranten grote offers hebben gebracht en hebben bereikt, mag niet verloren gaan. 

De Indonesische ambassadeur, Julang Pujianto, feliciteerde de samenleving met de zeer democratische wijze waarop de recente verkiezingen zijn verlopen. Hij gelooft dat de Javaanse gemeenschap daarin een belangrijke bijdrage heeft geleverd en dat de regering het land zal leiden naar welvaart en welzijn. De Javaanse gemeenschap zal daarbij blijven bijdragen aan de harmonie, ontwikkeling en welvaart van Suriname. Immers staat de Javaanse gemeenschap volledig achter waarden zoals vrede en harmonie. De ambassadeur kan zich niet indenken wat de immigranten destijds allemaal hebben moeten doormaken. Zij waren onze mbah yot en siembah en het is nu de taak van hun putu en tjanga om hun nalatenschap in ere te houden en voort te zetten.  

Hij zei voorts dat beiden landen de culturele en economische relaties met elkaar moeten versterken. De aanwezigheid van de Javaanse gemeenschap in Suriname zal een belangrijke rol spelen hierin. Indonesië wil de relatie met Suriname versterken. Werkend, hand in hand, in gotong royong verband met de Indonesische regering, zal de welvaart en het welzijn van beide landen ter hand worden genomen.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com