Minister Ramsaran stelt verbetering Huize Siembah in vooruitzicht

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft toegezegd het bejaardentehuis Siembah mee te nemen in zijn beleidsplan. “Ik weet dat jullie het zwaar hebben gehad. We gaan daar verbetering in brengen”, zei de bewindsman tijdens een bezoek aan het te Mariënburg gevestigde tehuis voor ouden van dagen. 

Ramsaran, die zelf in Commewijne woont, stelde dat Sozavo zeker iets kan betekenen voor het tehuis. Hij benadrukte dat zonder de seniore burgers Suriname vandaag de dag niet zou zijn waar ze is. De minister sprak de hoop uit dat hij ooit ook deel mag zijn aan hetgeen hij heeft helpen opbouwen. Huize Siembah telt 35 bewoners en achttien personeelsleden. Het is een van de huizen die door Stichting Siembah worden beheerd. Stichtingsvoorzitter Paul Somohardjo merkte op dat het tehuis nog kan doordraaien dankzij de medewerking van het Ministerie van Sozavo. Opeenvolgende ministers hebben het tehuis jarenlang ondersteund en daar is hij bijzonder dankbaar voor.

Somohardjo heeft als bestuursvoorzitter een aantal veranderingen aangekondigd. Zo wordt het tehuis tot nu toe door één persoon beheerd, maar binnen zeer korte tijd zal dit aantal worden uitgebreid met twee of drie personen. Dit management team zal ervoor moeten zorgen dat de noden en behoeften van bewoners en personeel van Huize Siembah zo goed mogelijk worden ingevuld. Somohardjo maakte duidelijk dat de uitbreiding van het beheerdersteam vooral bedoeld is de mensen te helpen. “We willen betaalbare thuiszorg. Nu is er wel thuiszorg, maar het is bijna onbetaalbaar.” Voorts zal een totale evaluatie worden gemaakt van het tehuis. Het bestuur wil op korte termijn een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven. “Alles moet verantwoord worden”, gaf de stichtingsvoorzitter aan.

Aan zowel Somohardjo als Ramsaran werd een lijst van wenselijkheden en andere officiële documenten overhandigd. Een personeelslid vroeg aandacht voor het feit dat de vervoerstoelage al jaren SRD 32.50 bedraagt. Ook is de kledingtoelage al geruime tijd komen te vervallen. Voorts is aandacht gevraagd voor het tekort aan zorgpersoneel, temeer daar vier zorgverleners binnenkort met pensioen gaan. Ramsaran zei dat deze kwestie zijn volledige aandacht heeft. Hij heeft als blijk van waardering de bewoners van het tehuis badslippers en huisslippers cadeau gedaan. Als stichtingsvoorzitter vroeg Somohardjo het personeel om hem drie weken de ruimte te geven om met oplossingsmodellen te komen. “We zijn nog bezig te evalueren. We moeten wel bezuinigen, maar we gaan niet de kleine man de dupe laten worden,” stelde Somohardjo.

………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com