Minister Ramsaran bezoekt Stichting Wan Okasi Zorgvervoer

Om een beter beeld te krijgen van de activiteiten van Stichting Wan Okasi Zorgvervoer heeft minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), de locatie van de stichting bezocht. Zijn bezoek volgt na de kennismaking met het stichtingsbestuur. Bedrijfsleider Ioan Soeropawiro heeft een presentatie verzorgd, waardoor de minister inzicht verkreeg in de doel- en de taakstellingen van de organisatie.
De stichting zet zich in voor personen met een beperking. Minister Ramsaran kreeg van stichtingsvoorzitter, Aniel Koendjbiharie, een uiteenzetting van de noden. Ook het verhogen van de uitkering voor de mensen met een beperking kwam aan de orde. Koendjbiharie gaf aan dat zij met zeer beperkte middelen het hoofd boven water moeten houden en er daarom is aangeklopt voor additionele hulp bij Sozavo.
Minister Ramsaran is erg ingenomen met het werk dat door de stichting wordt verricht voor mensen met een beperking en seniorenburgers die slecht ter been zijn. Hij sprak zijn waardering hierover uit. De minister gaf te kennen dat het ministerie, waar dat mogelijk is, zeker zal bijdragen in het operationeel houden van de stichting.
Samen met zijn staf zal hij kijken op welke wijze het ministerie kan ondersteunen. Volgens hem hoeft er niet alleen sprake te zijn van financiële hulp, maar kan het ministerie ook inkomen met materiële- en immateriële hulp. Het bezoek werd beëindigd met de toezegging voor een vervolggesprek tussen het ministerie en de stichting.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald