Minister Ramdin en Indonesische collega Marsudi bespreken samenwerking

De ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Indonesië hebben telefonisch overleg gehad over de intensivering van de betrekkingen tussen beide landen. Dit overleg vond plaats op 29 januari. Suriname en Indonesië hebben een historische verbondenheid, die als basis dient voor de vriendschappelijke betrekkingen tussen de beide landen.
In lijn met het uitgezette buitenlandbeleid van de regering-Santokhi, worden de banden met bevriende naties verstevigen en daar waar nodig en mogelijk geïntensiveerd. Minister Albert Ramdin heeft met zijn collega, Retno Marsudi, de vriendschappelijke bilaterale betrekkingen onderstreept en aangegeven, dat Suriname de wens heeft deze speciale banden niet alleen te bestendigen, maar ook uit te breiden.
Tijdens het gesprek is eveneens aandacht geschonken aan de verbreding van de culturele betrekkingen, waarbij door Indonesië ondersteuning is toegezegd ter implementatie van geïdentificeerde gemeenschaps- en culturele projecten. Beide bewindslieden gaan de samenwerking op economisch gebied verder exploreren, aangezien vanwege de COVID-19-pandemie, deze minder intensief is geworden. Hieraan zal tijdens de nog dit jaar te houden zesde editie van de Gemengde Commissie Suriname-Indonesië, verder aandacht aan worden geschonken.
Minister Marsudi heeft collega Ramdin uitgenodigd om samen met een vertegenwoordiging van het Surinaamse bedrijfsleven te participeren in de tweede Indonesië-Latijns-Amerika Business Forum, die in oktober dit jaar in Jakarta zal worden gehouden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald